Referenser - fastighetsvärmepumpar

Fastighetsmarknaden är ett viktigt fokusområde för oss på Thermia. På den här sidan presenterar vi några av alla de fastighetsprojekt som vi varit involverade på senare år.

Helhetslösningar är nyckeln för Biltema

När Biltema bygger nytt varuhus, eller uppgraderar ett befintligt, är värmepump från Thermia förstahandsalternativet. Kostnadseffektiv värme är ett av skälen. Ett annat skäl är att man får kyla nästan helt utan extra kostnad.

Biltema är förstahandsvalet för många svenska konsumenter när det ska köpas reservdelar, tillbehör eller prylar till bil, båt, husvagn eller fritid. Kedjan är känd för sina konkurrenskraftiga priser. För att behålla sin ledarposition behöver man hålla koll på kostnaderna i alla led, samtidigt som kunder och personal måste uppleva miljön i varuhusen som tilltalande.

Biltema har 44 varuhus i Sverige och fyra pågående byggprojekt. Några äldre fastigheter har fjärrvärme, men när man bygger nytt eller uppgraderar energilösningar i befintliga varuhus,satsas det i första hand på bergvärme från Thermia.Fjärrvärmen har ersatts i flera varuhus redan, eftersom den ekonomiska kalkylen för bergvärme är betydligt bättre.

”Vi satsar på bergvärme på alla ställen där det är tekniskt och geologiskt möjligt. Det är först och främst ett ekonomiskt beslut. Sommartid kan vi cirkulera brinevätskan i borrhålen och få kyla i varuhusen till nästan ingen kostnad alls. Samtidigt laddar vi borrhålen med värme”, säger Daniel Wellbro på Biltemas fastighetsbolag Buffin Real Estate Sweden AB.

 

Genom att satsa på bergvärme minskar man behovet av köpt energi, och med rätt dimensionering kan man helt undvika behovet av spetsvärme. Dessutom är bergvärme en smidig och stabil lösning, där samarbetet med Thermia har fungerat mycket bra.

"Fjärrvärmen är visserligen lite enklare att installera, men är ekonomiskt ofördelaktig på sikt”, säger Daniel Wellbro

Idrottshallen drivs av sol 
– tack vare värmepumpar

Futurum är ett kommunalt fastighetsbolag med höga ambitioner inom kvalitet och energieffektivitet. Änglandahallen är ett av deras projekt där Thermia Mega ingår – en idrottshall som ska drivas av energi från solen. Det är en djärv vision som blir möjlig tack vare värmepumpar från Thermia.

Värmepumparna har en mycket central funktion i det nyskapande värmesystemet, och hjälper till att ta tillvara både solenergi som lagrats i marken och överskottsenergi från idrottshallen, som lagras i ett så kallat geolager.

Energi från solceller på hallens och grannhusets tak är sammankopplade via ett likströmsnät och driver värmepumparna, men laddar också ett batterilager som jämnar ut energiförsörjningen över dygnet.

Värmepumparna laddar i sin tur ackumulatortankar – så att värme- och varmvatten räcker till även under den del av dygnet då solen inte levererar någon energi. Anläggningen kommer, sett över året, ha ett positivt energinetto – alltså leverera mer energi till nätet än vad den konsumerar

Löfbergs Arena,
Karlstad

”Vi vill bli bäst i Europa, därför vill vi bara jobba med de bästa”. Orden kommer från hockeylegenden Håkan Loob, general manager för Färjestad BK. Håkan lever som han lär, och när det var dags att energieffektivisera klubbens arena i Karlstad, föll valet på Thermia.

Installationen av fyra värmepumpar från Thermia gjordes 2012 och beskrivs av Håkan Loob som en av klubbens bästa affärer någonsin. ”Spelarköp inräknat”, tillägger han med en glimt i ögat. Investeringen lönade sig från första dagen. Besparingarna frigör resurser som kan satsas bland annat på föreningens ungdomsverksamhet.

Lokaler och varmvatten värms upp samtidigt som man kyler isen i de två hallarna. Och så finns det en fördel till: ”Det är riktigt bra grejer – från Värmland!”

Varvtalsstyrda värmepumpar
värmer stockholms studenter

Ventilationens frånluft är en populär energikälla, i synnerhet i kombination med moderna värmepumpar. Stockholms Studentbostäder satsar hårt på denna lösning, i nära samarbete med Thermia. Värmepumpen Mega är den enda varvtalsstyrda värmepumpen i sin storleksklass, och tekniken har löst många tidigare problem.

”Med varvtalsstyrningen har allt blivit mycket enklare. Det är ju bara att bestämma vilket värde man önskar, så sköter pumpen allting själv. Det är också mycket enkelt att integrera pumpen med andra styrsystem och enheter”, säger Peter Skanvik på SSSB som genomfört effektiviseringar med hjälp av varvtalsstyrda värmepumpar som kopplats till frånluft.

Bergvärme blev räddningen
för BRF Koppartältet

Söndervittrande avloppsstammar blev en oväntad överraskning för styrelsen i nybildade BRF Koppartältet. Och det blev inte lättare när man vände sig till banken för att kunna åtgärda problemet.

”Banken sa nej. Men då föreslog vi att göra om alltihop till ett energiprojekt. Då fanns det stora pengar att spara, och då var banken med på noterna”, berättar Erik Nigell på Enex Energi i Stockholm.

Föreningen installerade fyra Thermia Mega XL för att komplettera den befintliga anläggningen. Tack vare de smarta varvtalsstyrda värmepumparna i kombination med en effektiv systemlösning, har man kunnat sänka kostnaderna rejält. Under de fem första månaderna sänktes fjärrvärmeförbrukningen med 80 procent, och dessutom kunde stamrenoveringen finansieras inom ramen för projektet.

CO2 - neutrala två år tidigare
än planerat

Kommunala fastighetsbolaget Sotenäs Bostäder har tagit ett styrelsebeslut på att vara CO2-neutralt senast 2020. Men tack vare värmepumpar från Thermia kommerdet målet att nås redan sommaren 2018.

Sotenäs Bostäder, som har sin verksamhet utspridd i populära turistorter som bland annat Smögen, Kungshamn och Hunnebostrand har jobbat med bergvärme i över 20 år. Solens värme som lagrats i det bohuslänska berget har värmt bolagets fastigheter och sparat energi sedan många år tillbaka, bland annat tack vare ett gott samarbete med Thermia och den lokala återförsäljaren Berghogens Rör.

”Vi är väldigt nöjda med denna lösning. Och berg har vi gott om”, säger Roy Grahn, lite skämtsamt.

Under 2018 kommer de sista oljeeldade anläggningarna – som använts för spetsvärme under den kalla årstiden – att monteras ned och ersättas av värmepumpar.

Sänkte värmekostnaden
med över 60 procent

När BRF Ryttmästaren började titta på en ny värmelösning för sin fastighet och jämförde olika alternativ så kändes valet ganska självklart: bergvärme från Thermia. Åtta borrhål à 270 meter och två stycken Thermia Mega XL är hjärtat i anläggningen. Peter Widinghoff på VVS-firman KG Karlsson som gjorde installationen är väldigt nöjd med projektet:

”Det blev en väldigt bra installation. Snyggt och prydligt, och vi fick till bra utrymme även om det var trångt. Enligt energikalkylen kommer de att sänka sina kostnader med minst 60 procent. Förmodligen mer”, säger Peter Widinghoff.