Information om driftstatus/driftstörningar

Här hittar du information om det finns några kända driftsstörningar för Thermias system och kommunikationsplattformar.

Störningar Thermia Online (2017-11-24)

OBS: Störningarna gäller endast våra äldre GSM-modem, installerade före 2012. Nyare modem vilka kommunicerar via nätverksuppkoppling påverkas ej.

Meddelande: Just nu har vi uppkopplingsproblem på en av våra centrala Online-servrar, vilket påverkar kommunikationen gentemot våra äldre GSM-modem.  Resultatet av detta är att inga larm kan skickas ut via SMS, om fel uppstår i värmepumpen. Larmfunktionen via e-post påverkas dock ej av kommunikationsproblemen, och fungerar som normalt. Även loggningsfunktionen fungerar som vanligt, men de ändringar som görs på distans kan ta betydligt längre tid innan de aktiveras (i vissa fall upp till 2 timmar). Felsökning pågår, och vi hoppas kunna lösa problemet så snart det går.