Garanti och försäkring

På den här sidan har vi samlat all information om Thermias garantier och försäkringar - det som vi kallar för Thermia Trygg.

Thermia Trygg

Från installation till support och garanti
Varje värmepump vi säljer är kvalitetssäkrad genom Thermia Trygg, en samverkan mellan oss, våra återförsäljare och den medföljande trygghetsförsäkringen.

Enligt statistik hos försäkringsbolagen ligger våra värmepumpar klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar. Vår långa erfarenhet och tekniska expertis lägger grunden för en produkt som ska hålla dag efter dag, år efter år. Men ingen tillverkare är någonsin hundraprocentigt felfri och det mest oväntade kan inträffa. Därför kvalitetssäkrar vi våra värmepumpar ytterligare genom Thermia Trygg.

I Thermia Trygg ingår:

 • Hjälp med hela installationen via en certifierad återförsäljare
 • Installation - kvalitetssäkrad av Thermia
  - rätt dimensionering
  - korrekt inmontering och snyggt utförande
  - driftsättning och injustering för optimal besparing och funktion
  - överlämning och tydlig introduktion för dig som användare
 • Support - om något mot förmodan skulle krångla får du hjälp av Sveriges bästa återförsäljarnät
 • 3 års produktgaranti på värmepumpen - se nedan
 • 10 års garanti på varmvattenberedaren för nyare produkter - se nedan
 • Trygghetsförsäkring i upp till 18 alternativt 16 år, beroende på typ av värmepump - se nedan
 • Via våra utbildningar på Thermiaskolan ser vi till att alla våra återförsäljare upprätthåller den kunskapsnivå som krävs för att bli certifierad Thermia-installatör.

Tre års produktgaranti

Tre års produktgaranti gäller alltid, för hela värmepumpen, och räknas från det datum då värmepumpen installerades. 

Tio års garanti på varmvattenberedaren

Alla Thermias villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare, som tillverkats efter februari 2013, levereras med 10 års garanti på varmvattenberedaren. Garantitiden räknas från det datum då värmepumpen installerades. 

Trygghetsförsäkring upp till 18 år (alternativt 16 år - beroende på typ av värmepump)

När du som privatperson köper en värmepump från Thermia ingår en trygghetsförsäkring. Thermias trygghetsförsäkring täcker hela värmepumpen, och innehåller åskskydd som gäller redan från installationsdagen. De första sex åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga försäkringen - ett år i taget - upp till totalt 18 år för berg-/jord-/sjövärmepumpar och upp till totalt 16 år för luft/vatten och luft/luft-värmepumpar. Erbjudande om förlängning skickas ut i god tid varje år innan din försäkring gått ut.

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag. Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

*Trygghetsförsäkringen träder i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.