Luftvärme

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft/vatten-värmepump, frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump. De skiljer sig åt på ett par punkter. Här förklarar vi hur.

En luft/vatten-värmepump sprider värmen i huset genom ett vattenburet system, det vill säga element eller golvvärme. En luft/luft-värmepump använder en helt annan teknik: den värmer upp luft som sprids i huset med hjälp av en inbyggd fläkt. 

Gemensamt för de två teknikerna är att de tar vara på solenergi genom att utvinna värme ur luft som värmts upp av solen. En frånluftsvärmepump utvinner värmen ur uppvärmd luft som transporteras ut ur huset genom ett mekaniskt ventilationssystem. 

Luft/vatten-värmepump

En luft/vatten-värmepump tar vara på värmen i uteluften genom en del som är placerad utanför huset. Den ger en effektiv energibesparing ända ned till 20 minusgrader och kan sänka din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. 

Mer om luft/vatten-värmepumpar

Luft/luft-värmepump

En luft/luft-värmepump använder inte det vattenbaserade värmesystemet, och är därför ett bra alternativ för hus som saknar ett sådant system. Thermias luft/luft-värmepumpar kan även rena luften i bostaden och har många andra fördelar. 

Mer om luft/luft-värmepumpar

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar är vanliga i nybyggda hus, där man ofta bygger in en mekanisk ventilationsanläggning. En sådan anläggning är en förutsättning för att en frånluftsvärmepump ska fungera som det är tänkt. Enligt Energimyndigheten ger frånluftsvärmen en energibesparing på cirka 50 procent. Thermia har ingen frånluftsvärmepump i sitt sortiment. 

Innehåll

Att välja luftvärmepump

Luft/vatten-värmepump

Luft/luft-värmepump