Mässor

Här är en översikt på vilka mässor Thermia deltar i under den närmaste framtiden.

26-27 juni, Borgeby Fältdagar
Plats: Bjärred
Läs mer; www.borgebyfaltdagar.se

4-12 augusti, Stora Nolia, Piteå
Plats: Piteå
Läs mer: https://www.storanolia.se/for-besokare/

14-16 september, Bomässan Nässjö
Plats: Stinsen Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/nassjo2018/

28-29 september, Hem, Villa och Bostadsrätt, Göteborg
Plats: Svenska mässan Göteborg
Läs mer: http://goteborg.hemochvilla.se/

5-7 oktober, Bomässan Lidköping
Plats: Sparbanken Lidköping Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/lidkoping2018/

11-14 oktober, Hem, Villa & Bostadsrätt, Stockholm 
Plats: Stockholmsmässan
Läs mer: http://stockholm.hemochvilla.se/

10-11 november, Hem & Villa Falun Borlänge
Plats: Lugnet
Läs mer: www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/falun-borlaenge-hem-villamaessa

16-18 november, Bomässan Eskilstuna
Plats: Stiga Sports Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/eskilstuna2018/

 

Permanenta utställningar

Jönköping
Plats: Energicentrum A6