Mässor

Här är en översikt på vilka mässor Thermia deltar i under den närmaste framtiden.

26-27 juni, Borgeby Fältdagar
Plats: Bjärred
Läs mer; www.borgebyfaltdagar.se

4-12 augusti, Stora Nolia, Piteå
Plats: Piteå
Läs mer: https://www.storanolia.se/for-besokare/

14-16 september, Bomässan Nässjö
Plats: Stinsen Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/nassjo2018/

28-29 september, Bomässan Göteborg
Plats: Svenska mässan Göteborg
Läs mer: http://goteborg.hemochvilla.se/

5-7 oktober, Bomässan Lidköping
Plats: Sparbanken Lidköping Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/lidkoping2018/

11-14 oktober, Hem, Villa & Bostadsrätt, Stockholm 
Plats: Stockholmsmässan
Läs mer: http://stockholm.hemochvilla.se/

2-3 november, Fritidshusmässan, Sälen 
Plats: Högfjällshotellet
Läs mer: www.salenmassan.se

10-11 november, Hem & Villa Falun Borlänge
Plats: Lugnet
Läs mer: www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/falun-borlaenge-hem-villamaessa

23-25 november, Bomässan Eskilstuna
Plats: Stiga Sports Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/eskilstuna2018/

7-10 mars, Stora Villamässan Malmö
Plats: Malmömässan
Läs mer: www.storavillamassan.se/malmo/hem_malmo/

5-7 april, Stora Villamässan Göteborg
Plats: Åbymässan
Läs mer: www.storavillamassan.se/goteborg/goteborg2019/

 

Permanenta utställningar

Jönköping
Plats: Energicentrum A6