Thermia Diplomat Optimum G3

Topptestad bergvärmepump

Thermia Diplomat Optimum G3 ger dig en mycket hög årsvärmefaktor* tack vare sina unika tekniska lösningar. Det gör att du kan minska uppvärmningskostnaden med upp till 85 procent.

Den har fått toppresultat** av Energimyndigheten gällande både årsvärmefaktor och varmvattenproduktion.

Effektiv varmvattenproduktion

Vår unika tekniklösning HGW (Hot Gas Water heater) utnyttjar den befintliga husuppvärmningen för att samtidigt producera varmvatten. Det innebär att du får varmvatten ”på köpet” när ditt hus värms av värmepumpen. Detta sänker din årskostnad avsevärt.
(HGW = Patentsökt uppvärmningsteknik, utvecklad av Thermia)

Den inbyggda TWS-tekniken* gör dessutom att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten, mot vad traditionell teknik klarar av.
(TWS = Patenterad uppvärmningsteknik för varmvattenberedare, utvecklad av Thermia)

Optimumfunktion

Optimumtekniken ser till att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar, vilket ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning - sekund för sekund, dygnet runt.* Årsvärmefaktor är det mått som beskriver hur effektivt din värmepump arbetar över ett helt år, med både varma och kalla perioder samt varmvattenproduktionen inräknad.

** G3 är testad i Energimyndighetens test av bergvärmepumpar, 2012.
Läs om testet här

Thermias 14-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de
sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare åtta år.


Förklaringar till tabellen med tekniska data (nedan):
1) Vid B0/35 Δ10°K varm sida (EN 255)
2) Vid B0/W35 enligt EN 14511 (inklusive cirkulationspumpar).

Tekniska data
Diplomat Optimum G3 6 8 10 13
Köldmedium, R410A 1,35 kg 1,8 kg 2,3 kg 2,3 kg
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Elpatron 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
Avgiven effekt(2) 5,8 kW 7,6 kW 10,3 kW 13,0 kW
COP(1) 4,5 4,7 5,0 4,9
COP(2) 4,3 4,4 4,8 4,6
Säkring 10/16/20 A 16/16/20 A 16/20/25 A 16/20/25 A
Volym varmvatten 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter
Vikt 170 kg 185 kg 195 kg 200 kg
Energikalkyl