Test av luft/vattenvärmepumpar

Thermia Atec "bäst i test". Ger störst besparing enligt Energimyndighetens test. 

Energimyndigheten genomförde under 2011 ett omfattande test av marknadens luft/vattenvärmepumpar. Alla kända varumärken på den svenska marknaden fanns representerade. Testet visar att Thermia Atec har högst årsverkningsgrad* av samtliga modeller och därmed ger den allra största besparingen.

 

- Årsverkningsgraden är det som är allra viktigast för en kund. Detta är en viktig parameter vid det slutliga valet av värmepump, säger Anders Odell, som ansvarar för Energimyndighetens test.

Förutom att ge störst årlig besparing uppvisar Thermia Atec även toppresultat när det gäller temperaturen på varmvattnet, låg ljudnivå och låga energiförluster.

  

Testresultatet i korthet

Thermia Atec:

- har högst årsverkningsgrad

- har den lägsta energikostnaden

- ger störst besparing

- är mycket tystgående

- har toppresultat gällande varmvattenkomfort:

                      - hög temperatur i varmvattenberedaren

                      - stor mängd 40-gradigt varmvatten

                      - låga energiförluster

- har inbyggd kylfunktion

 

Testresultat

Energimyndigheten

Thermia Atec produktsida

  

* Årsvärmefaktor (årsverkningsgrad)

Ett mått på hur effektiv en värmepump är, sett över ett helt år där både varma och kalla perioder räknas in, samt produktion av varmvatten. Det mest rättvisande värdet för att se hur effektiv en värmepump är i verklig drift.

 

Energikalkyl