Thermia Atec

Luft/vattenvärmepumpen som ger maximal prestanda och komfort året runt.

Thermia Atec sätter en ny standard för luft/vattenvärmepumpar.
Med en överlägsen årsvärmefaktor* ger den maximal energibesparing!
* Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv en värmepump är, sett över ett helt år där både varma och kalla perioder räknas in, samt produktion av tappvarmvatten.

Genom en unik akustisk design har den utvecklats för att bli den tystaste på marknaden. Den är utrustad med kylfunktion, vilket innebär att du kan njuta av svalka i huset under den varmare delen av året. Och har du swimmingpool, kan även den anslutas till Thermia Atec för att minska uppvärmningskostnaden.

Helt nyutvecklad teknik

Tekniken i Thermia Atec är helt nyutvecklad. Genom att kontinuerligt
optimera de tre huvudparametrarna luftflöde (variabel EC-fläkt),
kylkretsflöde (elektronisk expansionsventil) och flöde i värmedistributionen (Optimumteknik), minimerar Thermia Atec energiåtgången.
Energin hämtas från utomhusluften, och ger varmvatten och vattenburen värme, med en effektiv energibesparing ända ner till –20°C, vilket gör att du kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80 procent.

Tre varianter av inomhuspaket

Thermia Atec består av två delar: själva värmepumpen som placeras
utomhus samt ett inomhuspaket. Thermia Atec finns i flera effektstorlekar och kan kombineras från 6 till 36 kW. Det finns tre varianter
av inomhuspaket att välja mellan – innehållande olika funktioner.
Vilket paket du behöver beror på förutsättningarna i ditt befintliga
värmesystem, på så sätt behöver du aldrig betala för mer än det du
behöver.

Thermias 14-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de
sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare åtta år.

Thermia Atec ger störst besparing

I Energimyndighetens stora test av luft/vattenvärmepumpar är Thermia Atec ensam testvinnare när det gäller effektiviteten – av alla testade modeller ger Thermia Atec störst besparing.

Energimyndigheten har under september 2011 gjort ett stort test av luft/vattenvärmepumpar. Av de 9 modeller som testats är Thermia Atec den värmepump som ger allra störst besparing.
Dessutom hade Thermia Atec toppresultat när det gäller temperaturen på varmvattnet, låg ljudnivå och låga energiförluster.

Läs testet här.


Förklaringar till tabellen med tekniska data (nedan):
1) Vid A7/W35 10K varm sida (EN255)
2) Vid A7/W35 enligt EN14511
3) Vid A35/W7 enligt EN14511

Tekniska data
Thermia Atec 6 9 11 13 16 18
Köldmedium R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Elanslutning 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N 400 V 3-N
Avgiven effekt (2) 6,5 kW 8,6 kW 11,1 kW 12,3 kW 15,2 kW 17,6 kW
COP (1) 4,7 4,7 5,0 4,7 4,6 4,3
COP (2) 4,3 4,4 4,7 4,4 4,1 4,0
Kyleffekt (3) 4,3 kW 5,9 kW 7,4 kW 8,6 kW 10.0 kW 11,4 kW
Verkningsgrad EER (3) 2,2 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3
Säkring 10 A 10 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Vikt (utedel) 125 kg 131 kg 150 kg 155 kg 185 kg 191 kg
Energikalkyl