Thermia Atria Optimum

Luftvärmepumpen med aktiv styrning ökar din besparing

Thermia Atria Optimum är en luft/vattenvärmepump med varvtalsstyrning, vilket innebär att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar. Det ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning – sekund för sekund, dygnet runt.

Värmepumpen består av två enheter – en inomhusdel och en utomhusdel. Eftersom värmepumpens alla vitala delar (såsom kompressor och styrelektronik) är placerade inomhus, passar Atria Optimum extra bra på platser med tuffa väderförhållandena och kallt klimat.

Atria Optimum är utvecklad för att vara så tystgående som möjligt. Det är framförallt utedelens unika, akustiska design som är förklaringen till den extremt låga ljudnivån.

Den höga årsvärmefaktorn* gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. Och den inbyggda TWS-tekniken** gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten än med traditionell teknik.
* Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv en värmepump är, sett över ett helt år där både varma och kalla perioder räknas in, samt produktion av tappvarmvatten.

Med tillbehören Thermia Link och Thermia Online får du möjlighet att
optimera och fjärrstyra din värmepump.

Thermias 14-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de
sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare åtta år.

Se gärna vår instruktionsfilm om luftvärme.


Förklaringar till tabellen med tekniska data (nedan):
1) Vid A7/W35 10K varm sida (EN255)
2) Vid A7/W35 enligt EN14511 (inklusive fläkt, radiator- och köldbärarpumpar)

Tekniska data
Atria Optimum 6 8 10 12
Köldmedium, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Elpatron 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW
Avgiven effekt (2) 6,18 kW 7,81 kW 9,39 kW 10,97 kW
COP (1) 3,94 4,01 3,82 3,80
COP (2) 3,61 3,72 3,59 3,48
Säkring Se produktblad Se produktblad Se produktblad Se produktblad
Volym varmvattenberedare 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter
Vikt 260 kg 260 kg 260 kg 268 kg
Energikalkyl