Thermia Diplomat Optimum

Minimal energiåtgång tack vare varvtalsstyrning

Thermia Diplomat Optimum är en högeffektiv värmepump med varvtalsstyrning av cirkulationspumparna, vilket innebär att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar. Optimumregleringen skapar således ideala förhållanden åt värmepumpen. Det ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning – sekund för sekund, dygnet runt.

Den höga årsvärmefaktorn, som är ett mått på värmepumpens effektivitet sett över hela året, innebär att du kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80 procent.

Den inbyggda TWS-tekniken gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten, mot vad traditionell teknik klarar av. Den höga temperaturen i beredaren ger dig extra mycket varmvatten då det blandas ut till den temperatur du får ut i varm-vattenkranen.

Som värmekälla kan du välja bergvärme, markvärme eller sjövärme.

Med tillbehören Thermia Link och Thermia Online får du möjlighet att
optimera och fjärrstyra din värmepump.

Thermias 14-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de
sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare åtta år.


Se gärna våra instruktionsfilmer om bergvärme och jordvärme.


Förklaringar till tabellen med tekniska data (nedan):
1) Vid B0W35 Δ10°K värmekrets (exklusive cirkulationspumpar).
2)Vid B0W35 enligt EN 14511 (inklusive cirkulationspumpar).

Tekniska data
Diplomat Optimum 4 6 8 10 12
Köldmedium, R407C
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Elpatron 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
Avgiven effekt (2) 4,09 kW 5,33 kW 7,51 kW 9,40 kW 11,0 kW
COP (1) 4,57 4,74 4,88 4,84 4,75
COP (2) 4,09 4,04 4,34 4,24 4,20
Säkring 16/10/10/16 A 10/16/20 A 16/16/20 A 16/16/20 A 16/20/25 A
Volym varmvattenberedare 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter
Vikt 225 kg 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg
Energikalkyl