Säkerhetspolicy

Thermia respekterar din integritet. Vare sig du handlar Thermia kvalitetsprodukter via vår hemsida eller endast tittar runt på den, vill vi klargöra Thermia säkerhetspolicy och de åtgärder som vi vidtar för att skydda dina personliga uppgifter. Om du lämnar personliga uppgifter till Thermia kommer vi att behandla dem enligt denna policy. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom följande

SAMTYCKE TILL OCH UPPDATERING AV POLICY

I och med att du går in på Thermias hemsida, samtycker du till att Thermia registrerar och använder dina uppgifter enligt nedan angivna policy. Thermia förbehåller sig rätten att uppdatera, förändra och byta ut sin policy. All sådan uppdatering, förändring och utbyte är obligatorisk för alla användare och besökare till Thermias hemsida och kommer att tillkännages här. TYP OCH ANVÄNDANDE AV PERSONLIGA UPPGIFTER Thermia registrerar personligt identifierbar information, såsom namn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer mm när en besökare på Thermias hemsida registrerar sig som en "registrerad användare". Thermia kräver inte denna information för att få tillträde till någon del av hemsidan som är öppen för allmänheten.

TREDJE PART

Auktoriserad tredje part kan behöva åtkomst till vissa av dina personliga uppgifter, t ex om Thermia skall sända en produkt till dig, måste Thermia delge ditt namn och adress till transportören.

Thermia begränsar sådan tredje part beträffande åtkomst och nyttjande av dina personliga uppgifter. Thermia lämnar inte dina personliga uppgifter vidare till tredje part på annat vis, om du inte lämnat Thermias tillåtelse att göra det. 

TILLGÅNG TILL OCH UPPDATERING AV PERSONLIGA UPPGIFTER FÖR REGISTRERADE ANVÄNDARE

Thermia behöver din hjälp med att försäkra att de personliga uppgifter som du lämnar till Thermia är korrekta och aktuella. Vi ber dig omedelbart meddela Thermia vid eventuella förändringar i ditt namn, adress, företag, telefonnummer eller e-postadress så att vi kan ändra din registrerade användarprofil