Bergvärme

I vår berggrund finns solenergi lagrad som kan användas för uppvärmning av ditt hem och ditt varmvatten. Detta kallas bergvärme.

Bergvärme är en energikälla som är både miljövänlig och en obegränsad tillgång. Att hämta energi från berggrunden i form av bergvärme är den vanligaste lösningen just nu.

Läs mer om våra andra energikällor och jämför de olika alternativen.

Se en film om bergvärme

Nedan kan du se en instruktionsfilm över hur bergvärme fungerar.

 

Mer om bergvärme

Bergvärme hämtas genom att man borrar ett hål i berget nära huset. Där sänks ett rör ned till 100 - 200 meters djup. Det händer ofta att man tror att bergvärmen inte räcker till, om grannarna i närheten redan har borrat. Detta är en myt. Bergvärme räcker till alla.


Om ditt val landar på bergvärme är det en bergvärmepump du ska använda. Fördelarna med bergvärme och bergvärmepump är att du får en jämn och bra temperatur året om. På vintern är bergvärme varmare än t ex luftvärme och på sommaren kan du använda bergvärme till att kyla huset. Andra fördelar är att tomten inte behöver vara speciellt stor och att inverkan på tomten vid installation av bergvärme är liten.

Läs gärna om våra bergvärmepumpar.

Energikalkyl