Jordvärme / Ytjordvärme

Jordvärme och ytjordvärme kallas också ofta för markvärme. När man använder sig av jordvärme tar man tillvara den solenergi som lagras närmast markytan. 

Att använda jordvärme som energikälla är ett bra sätt att värma upp både ditt hus och ditt varmvatten.

Läs mer om våra andra energikällor och jämför de olika alternativen.

Se en film om jordvärme/ytjordvärme

Nedan kan du se en instruktionsfilm över hur jordvärme fungerar.

 

Mer om jordvärme

Jordvärme hämtas genom att man gräver ner slangar på hustomten, strax under markytan, med ungefär en meters mellanrum. Jordvärme kräver därför att man har en ganska stor tomt, då en normalstor villa behöver ca 200 meter slang.

Fördelarna med jordvärme och jordvärmepump är att du får en jämn och bra temperatur året om och att det är mer ekonomisk än närmaste alternativet bergvärme. Du behöver heller inte borra för att skaffa jordvärme.

Energikalkyl