Den viktiga varmvattenproduktionen

Ungefär 20 procent eller mer av en värmepumps energiuttag används för att producera varm-vatten. Att varmvattnet ska räcka till husets behov är självklart, därför är det viktigt att ställa rätt krav på värmepumpen.

Snabb och energieffektiv produktion av varmvatten

Eftersom varmvattenproduktionen står för en allt större andel av husets energibehov (vår vattenförbrukning ökar, husen blir allt bättre isolerade), blir det allt viktigare att varmvattnet produceras med en så hög årsvärmefaktor som möjligt. Samtidigt är det viktigt med snabb återladdning av varmvattenberedaren eftersom det säkerställer varmvattenkomforten. Nytt varmvatten ska produceras så snabbt att ingen behöver vänta på det. Och detta ska ske till lägsta möjliga driftskostnad. Det är också mycket angeläget att värmepumpen har ett system som minimerar risken för att legionellabakterier kan föröka sig.

Nästa kapitel: 3.Återförsäljare

• En bra värmepump ska producera tillräckligt med varmvatten samtidigt som årsvärmefaktorn förblir hög (d.v.s. att kostnaderna hålls så låga som möjligt).

• Det är viktigt är att inte stirra sig blind på hur hett varmvattnet är. Det väsentliga är hur snabbt nytt varmvatten kan produceras så att det räcker åt hela hushållet.

Energikalkyl