Luft/luft-värmepumpar

Sänkta uppvärmningskostnader, renare inomhusluft och kyla under varma sommardagar. Det kan du få om du investerar i en luft/luft-värmepump från Thermia. Dessutom kan du köpa till ett tillbehör för distansstyrning som ger många praktiska extrafunktioner. 


Aura

  • Luft/luftvärmepump byggd för nordiskt klimat
  • Kan mer än halvera din uppvärmningskostnad
  • Ger dig kyla på sommaren och har aktiv luftrening inbyggd
 
Funktioner
Byggd för nordiskt klimat
Konstruktion speciellt framtagen för vårt nordiska klimat, ger en effektiv energibesparing ända ner mot –30 °C.
Kylfunktion
Din värmepump kan även användas för att ge billig kyla i hemmet under sommaren. I vissa värmepumpar finns kylfunktionen inbyggd från start medan andra måste kompletteras för att få denna funktion.
Aktiv luftrening
Patenterad Plasmacluster jon-teknik härmar naturens eget sätt att rena luften med positiva och negativa joner. Bryter ner och oskadliggör oönskade partiklar som allergener, virus, mögel, avgaser, med mera.
Coanda-effekt
Effektiv och behaglig spridning av värme och kyla inomhus. Värmen sprids ner längs väggarna och utmed golvet, för att sedan stiga uppåt. Kylan sprids längs taket och faller neråt, så att inget kallt drag skapas.
Underhållsvärme +10 grader
Med funktionen för underhållsvärme +10 °C kan problem med fukt och mögel undvikas till extra låg kostnad i fritidshus, garage, med mera.
Lågt höjdmått
Det låga höjdmåttet på innerdelen gör den extra lättplacerad, till exempel över en entrédörr.
Avfrostning med hetgasslinga
En hetgasslinga förhindrar isbildning i botten av utomhusdelen, vilket är energismartare och mer driftsäkert än med elektrisk värmeslinga.
Distansstyrning via Aura Remote
TILLVAL
Med tillbehöret Aura Remote kan du styra och övervaka din värmepump från mobilen.
Behovsstyrd avfrostning
Innebär att avfrostning av värmepumpens utedel endast sker då det behövs och endast så länge det behövs. Detta till skillnad från andra lösningar där avfrostningen görs med tidssatta intervaller och med väl tilltagna tider (oavsett om behovet finns).
Trygghetspaket
3 års fabriksgaranti på hela produkten
Samtliga av Thermias värmepumpar levereras med 3 års fabriksgaranti som gäller för hela produkten
16 års trygghetsförsäkring
När du som privatperson köper en luft/vatten- eller luft/luftvärmepump från Thermia ingår en trygghetsförsäkring som kan gälla ända upp till 16 år. De första sex åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga försäkringen - ett år i taget - upp till maximalt 16 år.
Energimärkning
Energiklass värmedrift
A +
Visar värmepumpens energiklass då den körs i läget värmedrift.
Energiklass kyldrift
A
Visar värmepumpens energiklass då den körs i läget kyldrift.