Övriga produkter

Under den här kategorin hittar du ett antal produkter som kan behövas för utbyggnad eller komplettering av ett befintligt värmesystem, som t.ex. elkasetter och elpannor.


Elkasett EK 15 E

  • Elkassett för pannor, ackumulatorer, beredare och större värmepumpsanläggningar
  • Ger extra värmetillskott när den ordinarie effekten inte räcker till
  • Reglering i sju effektsteg

Elpanna EP E-serien

  • Finns i två storlekar 26 kW och 42 kW
  • Reglering i sju effektsteg
  • Belastningsvakt, överhettningsskydd och automatisk återinkoppling

Elpanna EP NG-serien

  • Finns i åtta olika storlekar, från 31 kW till 119 kW
  • Reglering i sju effektsteg
  • Används främst för uppvärmning av vattenburna system eller i olika industriprocesser