Klicka här för att läsa vad som är nytt i Thermia Online-appen.

Click here and read about what´s new in the Thermia Online app.