Mässor

Här är en översikt på vilka mässor Thermia deltar i under den närmaste framtiden.

22-24 feb, Bomässan Mariestad
Plats: Novab Arena
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/bomassa-mariestad-2019/

7-10 mars, Stora Villamässan Malmö
Plats: Malmömässan
Läs mer: www.storavillamassan.se/malmo/hem_malmo/

8-9 mars, Bomässa Jönköping
Plats: Elmia
Läs mer: www.bomassa.se/se/massor/bomassa-jonkoping-2019/

29-31 mars, Hem & trådgårdsmässan Borås
Plats: Åhaga
Läs mer: www.hemotradgard.se/

5-7 april, Stora Villamässan Göteborg
Plats: Åbymässan
Läs mer: www.storavillamassan.se/goteborg/goteborg2019/

6-7 april, Hus & Hem, Kristianstad
Plats: Kristianstad Arena
Läs mer: www.kristianstadsmassan.se/massor/hus-hem-2019/

27-28 april, Bomässa Arvika
Plats: Sparbanken Arena
Läs mer: www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/arvika-bomaessa

3-11 augusti, Stora Nolia Umeå
Plats: Stora Nolia
Läs mer: www.storanolia.se/

10-13 oktober, Bo och Bygg mässan, Stockholm
Plats: Stockholmsmässan
Läs mer: 
www.boochbygg.se/

26-27 juni, Borgeby fältdagar, Borgeby
Plats: Borgeby kyrkväg
Läs mer: www.borgebyfaltdagar.se

 

Permanenta utställningar

Jönköping
Plats: Energicentrum A6