Kursprogram - våren 2022

Allmänna kurser

Välkommen att anmäla dig till våra allmänna kurser. Alla kurser är öppna för dem som är intresserade, oavsett om du är Thermia-återförsäljare eller inte.

Grundläggande kylteknik

4 dagar (kompletteras med examineringsprov)

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom det kyltekniska området och ger en grund för den som vill certifiera sig för kylarbeten.
Utförs enligt nya köldmedieförordningen.

Kursdatum: 

 

Förnyelseprov

1 dag. Vänder sig till dig som behöver förnya ditt kylcertifikat. Alla kategorier.

Kursdatum:

25 augusti, 8.00-17.00

29 september, 8.00-17.00

20 okt, 8.00-17.00

22 nov, 8.00-17.00

6 dec, 8.00-17.00

 

Mobil AC

2 dagar. Utbildning för personal som i sin yrkesutövning är verksamma på bilverkstad under certifierad person i för kylarbeten.

Kursdatum:

6-7 september, 08:30-16.00      

27-28 oktober, 08:30-16.00

 

Examineringsprov - teoretiskt samt examineringsprov praktiskt

1 dag. Teoretiska och praktiska prov enligt köldmedieförordningen.

Kursdatum: