Hur fungerar en värmepump?

På dessa sidor kan du lära dig mer om hur en värmepump fungerar - från det grundläggande till förklaringar av avancerade tekniska funktioner i våra värmepumpar.

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. Med en värmepump kan du ta tillvara denna solenergi, som hela tiden lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss.

Processen för att ta tillvara lagrad solenergi ur berg, jord, vatten och luft är en sinnrik teknisk lösning som gör det möjligt att ta till vara värme vid en låg temperatur och använda den för att värma upp hus och varmvatten vid en betydligt högre temperatur.

Den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, vilken lagras i berg, jord, vatten och luft. Det innebär att värmepump är en förnybar energikälla. Den elenergi som en värmepump också kräver, den behövs för att driva själva utvinningsprocessen samt diverse cirkulationspumpar och elektronik.

Om du vill veta mer om hur en värmepump omvandlar lagrad solenergi till värme och varmvatten, så hittar du en mer teknisk förklaring här.