Vanliga frågor om bergvärme

Här listar vi de fem vanligaste frågorna som vi brukar få om bergvärme, tillsammans med våra svar.

Vanligaste frågorna

 • Tar värmen slut om även grannarna borrat bergvärme?

  Nej, den bergvärme som din värmepump utnyttjar är solenergi som är förnyelsebar. Dock ska ett avstånd på minst 20 meter finnas mellan grannars borrhål.

 • Hur djupt borrar man för att installera bergvärme?

  För bergvärme bestäms borrhålets djup av hur mycket energi din värmepump måste utvinna för att värma ditt hus. Ju mera bergvärme som behövs, desto djupare måste borrhålet vara. Avståndet från markytan till fast berg påverkar naturligtvis det totala borrhålsdjupet. Först måste man borra igenom jordlagret – denna del av borrhålet fodras med stålrör, som skall drivas minst 2 m in i det fasta berget. Energibrunnsnormen föreskriver dessutom att foderrören måste drivas ner minst 6 meter ner i markytan (se vidare Energibrunnsnorm 97). Foderrörsborrning är den dyraste delen av att borra bergvärme. Har du exempelvis 8 meter till fast berg, krävs det minst 10 meter forderrörsborrning. Därefter fortsätter man med bergborrning tills det nödvändiga borrhålsdjupet nåtts. När du ska installera bergvärme är det din installatör som räknar fram borrhålsdjupet med hänsyn tagen till ditt energibehov, markförhållanden och anläggningens specifikationer. Här kan du läsa mer om hur det går till att installera bergvärme.

 • Hur länge räcker värmen i berget?

  En värmepump kopplat till ett borrhål sänker naturligtvis temperaturen i borrhålet. Men sänkningen kompenseras av att energi flödar in från bergmassivet. Man räknar med att temperaturen stabiliseras ca. 5 år efter att du installerat bergvärme och blir någon grad lägre än före borrningen. Det viktiga är dock att din värmepump inte bortför mer bergvärme än det som kontinuerligt tillförs. Är anläggningen rätt dimensionerad, kommer borrhålet att kunna leverera bergvärme för all framtid. Det är alltså viktigt att dimensioneringen av anläggningen görs korrekt så att man får rätt borrhålsdjup. Vanligen räknar man med att effektuttaget kan ligga på 10-30 W/m (per meter borrhål) vid kontinuerlig drift. Ju längre norrut desto lägre effektuttag kan göras utan att riskera frysning av borrhålet.

 • Vad kostar det att installera bergvärme?

  Det är en mycket relevant fråga som tyvärr inte går att ge ett enkelt och entydigt svar på. Anledningen är att du inte bara köper en värmepump när du ska installera bergvärme – du köper hela installationen, vilken kan skilja väldigt mycket åt från fall till fall. För att ändå ge en uppfattning om nivån på investeringen det innebär med bergvärme, så kan man säga att priset brukar hamna någonstans mellan 100 000 och 150 000 kr. Det är dock viktigt att förstå att trots den stora investeringen, innebär de kraftigt sänkta driftkostnaderna att de allra flesta kan få mer pengar i plånboken redan från dag ett. Det finns även mer att läsa om vad som påverkar din bergvärme-kostnad.

 • Kan jag fjärrstyra min bergvärmepump?

  Ja, om du har en bergvärmepump som är tillverkad 2009 eller senare. Då har du möjlighet att fjärrstyra och övervaka din värmepump via tillbehöret Thermia Online.