Hur fungerar en värmepump?

På dessa sidor kan du lära dig mer om hur en värmepump fungerar - från det grundläggande till förklaringar av avancerade tekniska funktioner i våra värmepumpar.

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. Med en värmepump kan du ta tillvara denna solenergi, som hela tiden lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss.

Processen för att ta tillvara den lagrade solenergin är en sinnrik teknisk lösning som gör det möjligt att ta till vara värme vid en låg temperatur och använda den för att värma upp hus och varmvatten vid en betydligt högre temperatur.

Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, vilken lagras i berg, jord, vatten och luft, så innebär det att värmepumpen är förnybar energikälla. Den elenergi som en värmepump också kräver, behövs för att driva själva utvinningsprocessen samt diverse cirkulationspumpar och elektronik.

Här visar vi en förenklad illustration av principen för en värmepump för vattenburna värmesystem. Att ta tillvara värme vid en låg temperatur (2) och använda den för att värma ett hus vid en högre temperatur (4) är möjligt genom att en kompressor ökar trycket (3), vilket i sin tur ökar köldmediets temperatur. Om du vill veta mer om hur hela processen i värmepumpen fungerar så hittar du en mer teknisk förklaring här

Grunderna på två minuter

Det är mycket man behöver sätta sig in i när man ska köpa värmepump. Det är många nya uttryck och en hel del saker man inte kände till innan. För dig som är riktig nybörjare kommer här en introduktion – de viktigaste grunderna på två minuter.

LÄS OM GRUNDERNA PÅ 2 MINUTER

Vilken energikälla ska du välja?

Likt ett batteri kan vår planet lagra energi – solenergin lagras i berg, jord, luft och vatten. ​Vilken typ av energikälla du bör välja beror på flera saker; såsom husets energibehov, husets värmesystem, hur din tomt ser ut och var i landet du bor.

LÄS OM OLIKA TYPER AV VÄRMEPUMPAR

Inuti en värmepump: kylkretsen

Hur fungerar det egentligen när värme utvinns inuti en värmepump? Hur kan energi hämtas vid en låg temperatur, ofta under 0 grader, och ökas upp till 65 grader? För att förstå detta måste vi ta en titt på kylkretsen, vilket är själva hjärtat i din värmepump.

LÄR DIG MER OM VÄRMEPUMPSTEKNIK