Fyra sätt att hämta energin - för en fastighetsvärmepump

Här kan du läsa mer om de fyra vanligaste energikällorna för fastighetsvärmepumpar.

Frånluft

Energi utvinns ur den uppvärmda ventilationsluften som lämnar fastigheten. Med hjälp av energin som utvinns ur frånluften kan värmepumpsanläggningen leverera både värme och varmvatten. En värmepumpsanläggning som utvinner värme ur fastighetens frånluft kan med fördel kombineras med andra värmekällor, som till exempel fjärrvärme.

Bergvärme

Bergvärme nyttjar den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Rör sänks ned i ett eller flera borrhål som är mellan 180 och 250 meter djupa. Antal borrhål och borrhålens djup bestäms av fastighetens behov. Med bergvärme finns även möjlighet att kyla fastigheten till en mycket låg kostnad.

Jordvärme

Jordvärme utvinner den solenergi som lagrats i marken. En slang grävs ned i slingor på cirka en meters djup. Slangens längd bestäms av fastighetens energibehov. I de flesta avseenden fungerar jordvärme på samma sätt som bergvärme. En anledning att välja jordvärme kan vara att berggrunden ligger mycket djupt.

Grundvattenvärme

Grundvattenvärme tar vara på den energi som finns i grundvattnet. Grundvatten pumpas upp från berget och energin tas upp av värmepumpen, för att sedan föra vattnet tillbaka till berget. Principen för grundvattenvärme är i stort sett densamma som för berg- och jordvärme. Den stora skillnaden är att man behöver ha eller kunna borra en brunn med tillgång till grundvatten.

Kontakta vår fastighetsavdelning

Vi hjälper dig att ta fram den lösning som passar bäst för just din fastighets förutsättningar och behov.

Thermias Fastighetsavdelning