Thermiaskolan

På Thermiaskolan utbildar vi våra återförsäljare både teoretisk och praktisk gällande våra produkter, installation, dimensionering, felsökning, med mera.

Vårt mål med Thermiaskolan är att säkerställa hög standard och god kvalitet i varje led. Syftet är också att i slutändan säkerställa nöjda kunder. 
Thermiaskolan erbjuder även allmänna utbildningar vilka är öppna för andra än våra återförsäljare. Du kan läsa mer om dessa allmänna kurser under kursprogram.

Kursbokning

För att boka en kurs kontaktar du Thermiaskolans reception:

Telefon: 0570- 813 00
Kursanmälan till Ingela Eriksson
info@thermia.se

Kontaktperson för övriga frågor kring Thermiaskolan eller kursinnehåll: Michael Olofsson

Innehåll

Kursprogram våren 2020