Thermiaskolan

En kunnig återförsäljare är minst lika viktig som en bra värmepump. Därför driver vi sedan 1977 Thermiaskolan för våra återförsäljare. Skolan erbjuder även allmänna kurser, tillgängliga för alla inom branschen.

En bra värmelösning består av flera olika faktorer. En anläggning som pålitligt och säkert levererar den värme och det varmvatten som hushållet behöver, i kombination med tryggheten från garantier och servicepaket – men också en kunnig återförsäljare som kan erbjuda den kompetens, service och hjälp kunden behöver.Tekniken är viktig, men viktigast av allt är helheten.

Det är därför vi bara arbetar med återförsäljare som är certifierade och det är därför vi sedan 1977 driver Thermiaskolan som säkerställer hög standard och god kvalitet i varje led.


För dig i vår bransch
På Thermiaskolan utbildar vi våra återförsäljare både teoretisk och praktisk gällande våra produkter, installation, dimensionering, felsökning, med mera.

Thermiaskolan erbjuder även allmänna utbildningar som är öppna för andra än våra återförsäljare. På uppdrag av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) är Thermiaskolan ett av landets examinationscenter för till exempel examination inom kylteknik och AC.

Du kan läsa mer om dessa allmänna kurser under kursprogram.

Kursbokning

För att boka en kurs kontaktar du Thermiaskolans reception:

Telefon: 0570- 813 00
Kursanmälan till Ingela Eriksson
info@thermia.se

(Kontaktperson för övriga frågor kring Thermiaskolan eller kursinnehåll: Daniel Eriksson eller Anders Nilsson, 0570- 813 00.)

Anpassning av kursverksamheten med anledning av Covid-19

För att bidra till minimerad smittspridning, samt skydda verksamheten och trygga leveranserna av värmepumpar till våra kunder, så har Thermia i höst fortsatt besöksförbud i lokalerna i Arvika. Vi kommer dock göra ett undantag när det gäller Thermiaskolan där vi, i begränsad utsträckning, startar upp våra utbildningar när det gäller kylcertifikat.

Det är möjligt tack vare att Thermiaskolan är separerad från verksamhetens övriga lokaler och att vi med ett lågt deltagarantal gör det möjligt att hålla rekommenderade avstånd. Vi kan tyvärr under denna period inte erbjuda besök i fabriken eller andra delar av vår verksamhet.

Några viktiga förhållningsregler:

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer om handtvätt och avstånd vid utbildningsmoment och pauser
  • Om en deltagare har eller har haft symptom inom två veckor före kursstart, ska kursdeltagaren meddela detta och omboka sin kurs
  • Om en deltagare känner av symptom på väg till, eller under utbildningen, ska deltagande omedelbart avbrytas
  • Vid avbruten utbildning, kommer kursdeltagaren att erbjudas att gå vid ett senare tillfälle utan extra kostnader
  • Meddela om du inom två veckor efter kursen skulle få trolig eller bekräftad Covid-19
Innehåll

INCERT

Kursprogram hösten 2021