Thermiaskolan

På Thermiaskolan utbildar vi våra återförsäljare både teoretisk och praktisk gällande våra produkter, installation, dimensionering, felsökning, med mera.

Vårt mål med Thermiaskolan är att säkerställa hög standard och god kvalitet i varje led. Syftet är också att i slutändan säkerställa nöjda kunder. 
Thermiaskolan erbjuder även allmänna utbildningar vilka är öppna för andra än våra återförsäljare. Du kan läsa mer om dessa allmänna kurser under kursprogram.

Kursbokning

För att boka en kurs kontaktar du Thermiaskolans reception:

Telefon: 0570- 813 00
Kursanmälan till Ingela Eriksson
info@thermia.se

Kontaktperson för övriga frågor kring Thermiaskolan eller kursinnehåll: Daniel Eriksson eller Anders Nilsson

 

Anpassning av kursverksamheten med anledning av Covid-19

För att bidra till minimerad smittspridning, samt skydda verksamheten och trygga leveranserna av värmepumpar till våra kunder, så har Thermia i höst fortsatt besöksförbud i lokalerna i Arvika. Vi kommer dock göra ett undantag när det gäller Thermiaskolan där vi, i begränsad utsträckning, startar upp våra utbildningar när det gäller kylcertifikat.

Det är möjligt tack vare att Thermiaskolan är separerad från verksamhetens övriga lokaler och att vi med ett lågt deltagarantal gör det möjligt att hålla rekommenderade avstånd. Vi kan tyvärr under denna period inte erbjuda besök i fabriken eller andra delar av vår verksamhet.

Några viktiga förhållningsregler:

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer om handtvätt och avstånd vid utbildningsmoment och pauser
  • Om en deltagare har eller har haft symptom inom två veckor före kursstart, ska kursdeltagaren meddela detta och omboka sin kurs
  • Om en deltagare känner av symptom på väg till, eller under utbildningen, ska deltagande omedelbart avbrytas
  • Vid avbruten utbildning, kommer kursdeltagaren att erbjudas att gå vid ett senare tillfälle utan extra kostnader
  • Meddela om du inom två veckor efter kursen skulle få trolig eller bekräftad Covid-19
Innehåll

Kursprogram hösten 2020