Variabel varmvattenladdning

En värmepump som är utrustad med variabel varmvatten värmepump ger dig det bästa av två världar. Du får ditt varmvatten till en mycket låg kostnad och det finns kapacitet för att snabbt kunna producera stora mängder varmvatten.

En värmepump som har inverterstyrd kompressor (kompressor med varvtalsstyrning) kan hela tiden anpassa produktionen av varmvatten efter rådande behov och förutsättningar, så att energiåtgången minimeras samtidigt som det finns kapacitet för mycket snabb produktion av varmvatten då det behövs.

Hemligheten är att kompressorn hela tiden justerar driften efter det varmvattenbehov som råder. Är varmvattenbehovet litet varvar kompressorn ner och låter varmvattnet värmas upp över en längre tid till en mycket låg kostnad. 

Om varmvattenbehovet sedan ändras och det plötsligt behövs stora mängder varmvatten, då varvar kompressorn upp och utnyttjar värmepumpens fulla kapacitet för att extra snabbt producera stora mängder varmvatten. På så sätt undviker man risken att varmvattnet tar slut vid stora urtappningar.

En värmepump med variabel varmvattenladdning får alltså det bästa av två världar, något som tidigare inte gått att kombinera, nämligen varmvattenproduktion till en mycket låg kostnad och samtidigt möjlighet att snabbt kunna producera stora mängder varmvatten då behov finns.