Timprisstyrning

Timprisstyrning är ett sätt att planera och anpassa värmepumpens värme- och varmvattenproduktion baserat på timpriset på el. Genom att värma hus och varmvatten lite extra när priset är lågt och därefter klara sig med att värma lite mindre när elpriset är högre kan en del av elförbrukningen flyttas till tider då elpriset är lägre.


Smart Price

  • Timprisstyr din värmepump efter rådande elpris
  • Kostnadsfri tilläggstjänst via Thermia Online
  • Tillgänglig för värmepumpar med (lägst) mjukvara Genesis 13.00