Komfortkyla – aktiv och passiv kyla

Med en enkel komplettering kan din Thermia värmepump ge komfortkyla, och svalka dig under årets varma dagar. På så sätt skapas ett perfekt inomhusklimat i ditt hus – året om.

Låt din värmepump svalka dig

Under sommaren är det skönt att få svalka inomhus, och i Sverige blir det allt populärare med luftkonditionering. Ett alternativ till denna traditionella lösning är att istället låta din värmepump leverera komfortkyla. Genom en enkel komplettering till din värmepump får du ett heltäckande komfortsystem som ersätter behovet av luftkonditionering och ger dig ett perfekt inomhusklimat året runt - värme på vintern och komfortkyla på sommaren, och självklart varmvatten året runt. Ställ bara in den temperatur du vill ha hemma så sköter din värmepump resten - dessutom till en lägre kostnad än med traditionella lösningar både när det gäller investeringskostnad och driftkostnad.

Det finns två sätt att få komfortkyla med en värmepump: Passiv och Aktiv kyla.

Passiv kyla

Passiv kyla är det billigaste sättet att få komfortkyla. Man tar då tillvara på den kyla som redan finns i marken (i borrhålet, ytjorden eller sjön). Genom att cirkulera den svala vätskan som ligger i kollektorslingan erhålls kyla till en kostnad som motsvarar energiförbrukningen hos ett par glödlampor. Kylan kan man sedan sprida i rummet med hjälp av ett fläktelement.
Överskottsvärmen återförs sedan till marken och "laddas" i ditt borrhål, vilket ökar effekten den dag då din värmepump ska börja hämta upp värme igen. På så vis får man ytterligare en positiv effekt, och man kan säga att man gör en dubbel besparing.

Passiv kyla kan fås i hela huset eller i utvalda rum. Den som har ett vattenburet radiatorsystem kompletterar med tystgående fläktelement. Den som gör en nyinstallation kompletterar med en växlare som för över kylan till det ordinarie fläktkonvektorsystemet. För att din värmepump ska kunna leverera Passiv kyla krävs det att den kompletteras med en kylmodul av typen "Passiv". 

Läs mer om vår kylmodul - Passiv

Aktiv kyla

I de flesta fall räcker passiv kyla för att hålla temperaturen på önskad nivå, men om det skulle behövas ytterligare kyleffekt kan Thermias värmepumpar skapa detta genom att låta kompressorn producera kyla.

För att en värmepump ska kunna leverera aktiv kyla krävs det att den kompletteras med en kylmodul av typen passiv/aktiv. Denna kylmodul levererar passiv kyla så långt det går, och i de fall effekten från den passiva kylan inte räcker till startas kompressorn för att leverera den extra effekt som behövs för kylningen.

För att effektivt sprida komfortkylan i huset bör värmesystemet vara utrustat med så kallade fläktelement.  

Läs mer om vår Kylmodul - Aktiv/Passiv

Vet du att du även kan värma poolen med din värmepump?

En värmepump från Thermia kan med en enkel komplettering även användas för poolvärme. De flesta utomhuspooler används endast under sommarhalvåret och eftersom husets uppvärmningsbehov är lågt under denna period finns det gott om kapacitet till poolvärme. 

Läs mer om hur du kan få poolvärme

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta din närmsta Thermia-återförsäljare för att få reda på mer om hur du kan få komfortkyla med din värmepump. De kan guida dig till en lösning som passar just ditt hus och dina behov.

Kanske har du en vinkällare eller jordkällare som din värmepump kan kyla?

Hitta återförsäljare