Förklaring av energimärkning

Från och med 26 september 2015 ska alla värmepumpar som säljs inom EU förses med samma typ av energimärkning som vi vanligtvis brukar se på kylskåp, diskmaskiner och TV-apparater. Syftet med märkningen är att du som konsument på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika produkters energieffektivitet.

Värmepumpen är en avancerad anläggning, så för att ge en heltäckande bild av enhetens energiförbrukning behövs flera olika märkningar.
Här kommer en förklaring till dessa. 

Produktmärkning (=utan styrning)

Produktmärkningen är obligatorisk och måste finnas på alla värmepumpar på marknaden. Denna märkning beskriver hur värmepumpen arbetar som fristående produkt, d.v.s. utan att den är kopplad till ett värmesystem och utan att den inbyggda reglerdatorns funktion räknas med.

Den högsta energiklass som en värmepump kan uppnå i produktmärkningen är A+++ för husuppvärmning, och A+ för varmvattenproduktion.

Vad betyder de olika delarna i produktmärkningen?


1. Energiklass för husuppvärmning vid 55°C
Framledningstemperaturen 55°C gäller för värmesystem med radiatorer (element).

2. Energiklass för uppvärmning av varmvatten (tappvarmvatten)

3. Denna ruta visas då kalenderfunktion finns i produkten
Möjlighet att styra värmepumpen tidsmässigt, och på så sätt minska energiåtgången.

4. Visar produktens ljudnivå, utomhus och inomhus

5. Energiklass för husuppvärmning vid 35°C
Framledningstemperaturen 35°C gäller för värmesystem med golvvärme.

6. Visar den effekt produkten kan leverera i olika klimatzoner.
OBS: kontrollera så att du läser värdet för rätt klimatzon.

Systemmärkning (=med styrning)

Varje tillverkare eller installatör kan, efter att värmepumpen har installerats, komplettera produktmärkningen med en systemmärkning. Denna märkning beskriver hur hela värmesystemet arbetar då man förutom själva produkten (värmepumpen) också väger in systemets övriga funktioner, t.ex. solpaneler, varmvattenberedare och reglerdator.

Notera: systemmärkningen är den märkning som bäst beskriver hur en värmepump arbetar i verkligheten, eftersom den visar värmepumpens funktion då den är installerad i ett värmesystem och styrs via värmepumpens egen reglerdator.

Den högsta energiklass som en värmepump kan uppnå i systemmärkningen är A+++ för husuppvärmning, och A för varmvattenproduktion.

Vad betyder de olika delarna i systemmärkningen?


7. Energiklass för husuppvärmning vid 55°C
Framledningstemperaturen 55°C gäller för värmesystem med radiatorer (element).

8. Värmepumpens energiklass från produktmärkningen (se punkt 1&2 ovan)

9. Beskrivning av vad som ingår i systemet.
Här beskrivs vilka funktioner som ingår i systemet, exempelvis:
- Solpanel
- Varmvattenberedare (finns i de flesta fall redan inbyggd i värmepumpen)
- Reglerdator (inbyggd i värmepumpen)
- Extra energikälla, t.ex. vedeldning
De delar som ingår i systemet är ikryssade.