Installation av sjövärme

Att installera sjövärme från Thermia innebär att du får hjälp av kvalificerade personer längs hela kedjan - alltifrån de tillverkade produkterna till färdigt värmesystem.

När du ska installera sjövärme är det din återförsäljare som har totalansvaret. Arbetet brukar klaras av rätt snabbt, ofta på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar. För dig som kund ska det vara en enkel procedur att installera sjövärmepump. Detsamma gäller för bergvärme och jordvärme - den processen ser i många avseenden likadan ut. 

Vi är specialister på att tillverka värmepumpar. Därför ser vi också till att våra återförsäljare är specialister på att installera sjövärme. 

Nedan ser du hur en typisk värmepump-installation går till, steg för steg. Det valda exemplet avser en sjövärmepump. Våra lokala återförsäljare har alltid det övergripande ansvaret och de väljer i sin tur kunniga underentreprenörer inom områden som exempelvis grävning och el.

Återförsäljaren ansvarar för hela arbetet kring din sjövärmepump. På grund av lokala variationer kan det ta olika lång tid att installera sjövärme. I normala fall rör det sig om ett par dagar för grävning, nedsänkning av sjövärmeslinga, nedmontering av befintlig panna samt pumpinstallation. Oftast behöver värmen inte vara avstängd mer än några få timmar. Detta tack vare att våra värmepumpar innehåller en elpatron, vilken kan användas för att ge värme innan anslutningen till kollektorslingan är klar.

Installation

Hur går det till att installera sjövärme? Det beskriver vi här nedan.

Thermia är en av få aktörer på den svenska marknaden som arbetar med ett eget återförsäljarnät. Det innebär att du som kund får hjälp av kvalificerade personer längs hela kedjan - alltifrån de tillverkade produkterna till färdig installation. När det gäller installationen är det din återförsäljare som har totalansvaret. Arbetet brukar klaras av rätt snabbt, ofta på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar. För dig som köpare är värmepumpsinstallationen en enkel procedur.

Del 1: Sjövärmeslingan

För att förhindra att vätskan i sjövärmeslingan fryser, måste man gräva ett så kallat förläggningsdike från sjökanten och fram till pannrummsväggen. Detta dike måste vara tillräckligt djupt, dels med tanke på frost och tjäle, men också för att undvika skador i samband med att isen lägger sig på vintern. 

Sedan lägger man ut värmeslingan på vattenytan och fyller den med brinevätska. Därefter sänks slingan ned till sjöbotten med hjälp av tyngder. Det är viktigt att nedsänkningen görs ordentligt och med rejäla tyngder, så att slingan ligger där den ska. Din lokala Thermia-återförsäljare har full koll på detta, och tar ansvar för hela processen i samarbete med rutinerade entreprenörer. 

Del 2: Installera sjövärmepump

Nu är nedsänkningen klar. Den brinefyllda slangen på plats, och även anslutningen fram till pannrumsväggen är förberedd. 

Inomhusarbetet kan påbörjas. Den befintliga pannan demonteras, och din nya sjövärmepump ställs på plats. Under den första dagen brukar man hinna såpass långt att värmepumpens elpatron kan börja värma varmvatten och vattnet som ska skickas ut i element eller golvvärme. 

Nästa moment består i att dra rören mellan värmepumpen och den plats i ytterväggen där slangarna från sjövärmeslingan kommer in. När anslutningen utförts fylls rören med brinevätska, som sedan pumpas runt i systemet under ett par timmar. Detta för att ta bort eventuell luft. Elmontören ansluter din sjövärmepump till villans elcentral. Nu är allt klart och ägaren får en ordentlig genomgång om hur värmepumpen ska skötas. Svårare än så är det inte att installera sjövärme!