Tekniska lösningar

Thermias tekniska lösningar är utvecklade för att ge en hög årsvärmefaktor och en god driftekonomi. Thermias effektivaste värmepumpar kan sänka din uppvärmningskostnad med ända upp till 85 procent.

Thermia har ända sedan starten 1923 varit en pionjär inom värmebranchen. Målsättningen har hela tiden varit att hitta bätttre och effektivare lösningar för att spara energi. Under årens lopp har det hunnit bli en hel del patent och många av de tekniska lösningar som tagits fram på ritborden hos Thermia, har varit så revolutionerande att de slagit ut de traditionella lösningar som funnits på marknaden och blivit branschstandard.

Här nedan kan du läsa om några av de tekniker som finns inbakade i Thermias nuvarande värmepumpar. Vill du se vilka tekniker som Thermia tagit fram under årens lopp så kan du läsa mer om det på sidan om Milstolpar i Thermia historia.

För att se vilka tekniker som finns i en speciell värmepump - gå in på produktsidan för respektive värmepump. Alternativt klicka på "Jämförelse"-fliken under för produktkatergorin för att få en jämförelse mellan de olika modellerna. 

Innehåll

Inverterstyrd kompressor

Scrollkompressor

HGW-teknik - varmvatten "på köpet"

TWS-teknik - effektiv varmvattenproduktion

Variabel varmvattenladdning

Optimumteknik - för optimala driftförhållanden

Distansstyrning

Behovsstyrd avfrostning

Komfortkyla – aktiv och passiv kyla