Vanliga frågor om fastighetsvärmepumpar

Vanligaste frågorna

 • Kan jag kombinera en fastighetsvärmepump med andra värmekällor?

  Absolut! En fastighetsvärmepump kan kombineras med såväl oljepanna, gaspanna, elpanna eller fjärrvärme. Det vanligaste är att en värmepump står för merparten av fastighetens energi och effektbehov men en tillsatsvärme kan gå in och stötta de absolut kallaste dagarna då det rör sig om få timmar per år. Vi skräddarsyr ett förslag helt utifrån önskemål och förutsättningar.

  Som energikälla kan mark, berg, sjö och frånluft användas.

 • Hur fungerar frånluftsåtervinning?

  Genom att återvinna värme i ventilationen via ett vätskekylt fläktaggregat kan man spara upp till 30 kWh /m2 Atemp. Värmepumpen blir då dimensionerad efter frånluftsflödet i fastigheten och kan täcka upp till 45% av energibehovet.

  Kan med fördel kombineras med andra värmekällor t.ex. fjärrvärme

 • Hur noga är det med en korrekt injustering?

  Vi på Thermias fastighetsavdelning hjälper dig att hitta den bästa och mest effektiva värmepumpslösningen. Och minst lika viktigt som själva värmepumpen är en bra entreprenör som kan ta hand om installationen och justera in systemet.

  Att t.ex. sänka medelinomhustemperaturen i en fastighet med 1°C sänker energiförbrukningen med ca 5%. Om man kan sänka framledningstemperaturen med 10°C gör det ca 15 % ytterligare.