Helhetslösningar är nyckeln för Biltema

När Biltema bygger nytt varuhus, eller uppgraderar ett befintligt, är värmepump från Thermia förstahandsalternativet. Kostnadseffektiv värme är ett av skälen. Ett annat skäl är att man får kyla nästan helt utan extra kostnad.

”Vi satsar på bergvärme på alla ställen där det är tekniskt och geologiskt möjligt. Det är först och främst ett ekonomiskt beslut”

Daniel Wellbro,
Biltemas fastighetsbolag
Buffin Real Estate Sweden AB.

Biltema är förstahandsvalet för många svenska konsumenter när det ska köpas reservdelar, tillbehör eller prylar till bil, båt, husvagn eller fritid. Kedjan är känd för sina konkurrenskraftiga priser. För att behålla sin ledarposition behöver man hålla koll på kostnaderna i alla led, samtidigt som kunder och personal måste uppleva miljön i varuhusen som tilltalande.

Biltema har 44 varuhus i Sverige och fyra pågående byggprojekt. Några äldre fastigheter har fjärrvärme, men när man bygger nytt eller uppgraderar energilösningar i befintliga varuhus,satsas det i första hand på bergvärme från Thermia.

Fjärrvärmen har ersatts i flera varuhus redan, eftersom den ekonomiska kalkylen för bergvärme är betydligt bättre.

”Vi satsar på bergvärme på alla ställen där det är tekniskt och geologiskt möjligt. Det är först och främst ett ekonomiskt beslut. Sommartid kan vi cirkulera brinevätskan i borrhålen och få kyla i varuhusen till nästan ingen kostnad alls. Samtidigt laddar vi borrhålen med värme”, säger Daniel Wellbro på Biltemas fastighetsbolag Buffin Real Estate Sweden AB.

Genom att satsa på bergvärme minskar man behovet av köpt energi, och med rätt dimensionering kan man helt undvika behovet av spetsvärme. Dessutom är bergvärme en smidig och stabil lösning, där samarbetet med Thermia har fungerat mycket bra.

"Fjärrvärmen är visserligen lite enklare att installera, men är ekonomiskt ofördelaktig på sikt”, säger Daniel Wellbro