Fastighetsvärmepumpar

Thermia har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka fastighetsvärmepumpar. Bostadshus, skolor, industrier, butikslokaler, kyrkor; våra lösningar kan anpassas för alla typer av fastigheter. 


Mega

  • Den ultimata fastighetsvärmepumpen: varje detalj är exakt utformad och anpassad för att ge perfekt funktion i alla typer av fastighetslösningar
  • Varvtalsstyrd kompressor
  • Lätt att integrera och kombinera med andra system

Mega Eco

  • En varvtalsstyrd fastighetsvärmepump med ett lågt GWP-värde* och ett klimatvänligare köldmedium
  • I grunden samma värmepump som Mega, med samma funktioner och fördelar
  • Lätt att integrera och kombinera med andra överordnade styrsystem
Funktioner
Inverterteknik
Inverterteknik innebär att kompressorn i en värmepump är varvtalsstyrd, till skillnad mot en traditionell kompressor som bara kan köras med en fast hastighet.
Energy Source Control
Genom att övervaka att temperaturvariationer i energikällan och anpassa driften efter detta, så kan Energy Source Control se till att värmepumpen utnyttjar den maximala potentialen i ditt borrhål, jordslinga eller luftmodul.
Kommunikation mot överordnat styrsystem
Möjlighet att styra via överordnat styrsystem, via Modbus.
Hetgasväxlare
Hetgasväxlaren värmer tappvarmvatten till en väldigt låg kostnad och till mycket hög temperatur i samband med huset värms upp.
A-klassade cirkulationspumpar
Extra energieffektiva cirkulationspumpar. Drivs med mycket låg energiåtgång.
Elektronisk expansionsventil
Med en elektronisk expansionsventil kan värmepumpen styra kylkretsens funktion med betydligt större precision än med en traditionell (termisk) expansionsventil. Detta ger mer effektiv drift och ökad besparing.
Kalenderfunktion
Ger möjlighet att schemalägga och tidsstyra olika funktioner i värmepumpen.
Kylfunktion
TILLVAL
TILLVAL
Din värmepump kan även användas för att ge billig kyla i hemmet under sommaren. I vissa värmepumpar finns kylfunktionen inbyggd från start medan andra måste kompletteras för att få denna funktion.
Distansstyrning via Thermia Online
Tjänsten Thermia Online är kostnadsfri tjänst som ingår i alla berg- och luft/vatten-värmepumpar. För vissa värmepumpar behövs ett tillbehör (Thermia Online Kit) för att koppla upp värmepumpen mot tjänsten Thermia Online.
Trygghetspaket
3 års fabriksgaranti på hela produkten
Samtliga av Thermias värmepumpar levereras med 3 års fabriksgaranti som gäller för hela produkten
Möjlighet till 5 års fabriksgaranti
Möjlighet till 5 års fabriksgaranti, som gäller hela produkten, kan erhållas då särskilda igångkörningsvillkor uppfylls.
18 års trygghetsförsäkring
När du som privatperson köper en berg-/jord-/sjövärmepump från Thermia ingår en trygghetsförsäkring som kan gälla ända upp till 18 år. De första sex åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga försäkringen - ett år i taget - upp till maximalt 18 år.
Energimärkning
Med styrning
A +++
A +++
Energimärkning för värmepumpen då den är inkopplad i ett värmesystem och styrs av värmepumpens egen reglerdator.
Utan styrning
A +++
A +++
Energimärkning för värmepumpen som fristående produkt, d.v.s. utan att den är kopplad till ett värmesystem och utan att hänsyn tas till den inbyggda reglerdatorns funktion.