Solfångare och alternativa energikällor

Thermias värmepumpar är väl förberedda för att samarbeta med andra energikällor, som till exempel sol, ved eller andra alternativ.

Att använda en värmepump från Thermia är ett utmärkt sätt att använda sig av solens energi. Den värme som värmepumpen utvinner ur berggrund, mark eller sjö är ju egentligen också solenergi som lagrats. Men det finns andra lösningar som kan vara intressanta av olika skäl. Kanske har du tillgång till egen skog och gillar att tända en brasa? Kanske gillar du tanken att använda ditt tak för att utvinna mer av solens energi? Här har vi sammanställt information om några av de lösningar som finns, och vilka för- och nackdelar de kan föra med sig. 

Det går att bygga ihop olika system och värmekällor på en rad olika sätt. Man bör samtidigt vara medveten om att ju fler komponenter och värmekällor som ska samverka, desto mer komplicerat blir systemet - med allt vad det innebär. 

De flesta av Thermias värmepumpar är redo att kombineras med alternativa värmekällor, som till exempel solfångare eller vattenmantlade ved- och pelletskaminer.* Vill du avvakta med denna komplettering är det inga problem - allting ligger redo att aktiveras den dag du känner att det är dags. Det du då behöver komplettera med är en bufferttank. Thermias unika reglersystem ser till att kombinationen med värmepump och alternativ energikälla optimeras maximalt, vilket ger en minimal energiförbrukning för hela systemet.

* Våra EQ-modeller för luft/vatten värmepumpar kan inte kombineras med bufferttank. Anledningen är att de redan har en inbyggd tank och kan därav inte koppla in en extern tank.


Solvärme

Den vanligaste lösningen för att maximera utvinningen av solenergi har under många år varit att sätta solpaneler på en lämplig plats på fastigheten. Enkelt uttryckt kan man säga att solpaneler innehåller en vätska som värms upp av solens strålar och sedan växlas in i värmesystemet med hjälp av värmeväxlare. Solpanelerna har utvecklats mycket och är idag väldigt effektiva på att ta tillvara solens energi. Den stora nackdelen med detta system är att det ger mest energi under sommaren, när behovet av värme är som minst. Dessutom krävs utrymmeskrävande ackumulatortankar som kan magasinera värmen så att den kan användas när behovet uppstår. 

Ved

För den som har egen skog och kan tänka sig att lägga den tid och det arbete som krävs, så kan vedeldning vara ett intressant alternativ. Det är fullt möjligt att koppla ihop en vedpanna eller en vattenmantlad braskamin med sin värmepump och få kompletterande värme på det sättet. Men det kan bli en komplex installation. Antalet potentiella felkällor ökar när olika system ska samverka. Vedeldning kräver mycket tid och gott om utrymme - för att få ut så mycket energi som möjligt ur veden behöver den torkas ordentligt, gärna minst ett år. Kaminen eller pannan behöver dessutom en del tillsyn, sotning och en del annat pyssel. En effektiv anläggning för vedeldning kräver dessutom ackumulatortankar som kan magasinera värmen, så att den kan användas när behovet uppstår. 

Pellets

Att kombinera värmepumpen med en pelletskamin eller -panna är också fullt möjligt. På samma sätt som med solfångare eller vedeldning, så krävs en tank som kan fungera som buffert. Pellets kräver dessutom en del arbete: säckar som ska bäras, magasin som ska fyllas på - och sedan ska anläggningen sotas regelbundet. Många anläggningar kräver att man sotar ganska ofta, kanske så ofta som en gång i veckan. 

Prata med en återförsäljare

I sammanställningen ovan har vi tagit med några vanliga exempel på kompletterande värmekällor. Du kanske har egna idéer om andra komplement. Det bästa du kan göra är att kontakta en av våra återförsäljare för att få en ordentlig genomgång av förutsättningarna på plats. 

Hitta närmaste återförsäljare