Scrollkompressor

Hjärtat i Thermias värmepumpar är en specialutvecklad scrollkompressor. Scrollkompressorn ger din värmepump fördelar när det gäller effektivitet, ljudnivå och hållbarhet.

Scroll är det amerikanska ordet för spiral. 2002 introducerade Thermia marknadens första scrollkompressor som var anpassad för värmepumpar. Spiralkompressorn ersatte den konventionella kolvkompressorn och hade en spiralformad kanal mellan två metallhalvor. Spiralens roll är att komprimera köldmediegasen på ett effektivare sätt. Ju mer verkningsfull kompressionen blir desto effektivare värmepump.

Den främsta fördelen med en scrollkompressor är att den ger en värmpump hög verkningsgrad även då värme och varmvatten produceras vid höga temperaturer. En annan fördel är att scrollkompressorn innehåller färre rörliga delar än en konventionell kompressor. Det sänker ljudnivån och ökar livslängden.

Scrollkompressor finns i Thermias värmepumpar för bergvärme, jordvärme, sjövärme och luft/vatten.
Om du vill veta mer om hur kompressorn bidrar till värmepumpens funktion, då kan du läsa mer här och se en film.