Instruktionsfilmer - Thermia värmepumpar

Här hittar du instruktionsfilmer för de vanligaste inställningarna och justeringarna som kan göras på Thermias värmepumpar.

Brytning av värmekurva

Filmen visar hur man justerar värmekurvan för att öka eller minska temperaturen på framledningen (den vattentemperatur som pumpen skickar ut i husets värmesystem). Detta kan med fördel användas när utetemperaturen är kring noll grader, då det kan upplevas som att kylan kryper in i huset.

 

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Inställningar av värmekurva

Inomhustemperaturen regleras genom att värmepumpens värmekurva justeras. Rätt inställd värmekurva minimerar skötseln och ger en energisnål drift. Den ser till så att inomhustemperaturen blir behaglig i all väderlek.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Inställning driftläge

Den här filmen visar hur du kan ställa in värmepumpens olika driftlägen. Bland annat visar den hur du ställer in så att pumpen enbart producerar varmvatten.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Inställning Akutdrift

Om problem skulle uppstå med din värmepump går det att tillfälligt använda sig av den interna eltillsatsen. Detta läge används endast som en akut lösning (eftersom det medför högre driftkostnad) i väntan på hjälp från installatören.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Drifttider

Här kan du se hur mycket tid som har gått åt till värmepumpens olika komponenter. Du kan bland annat se hur mycket tid värmepumpen har lagt på att göra varmvatten eller hur mycket tid värmepumpen har tagit hjälp av elpatronen.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Återställning av larm

Här visas hur man i värmepumpens meny kan återställa larm för att värmepumpen ska starta igen. Vid återkommande larm eller om larmet ej går att återställa ska du kontakta din installatör.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Inställning av värmestopp

Här visas hur man justerar den funktion som  stoppar all värmeproduktion när det är varmt ute. Värmepumpen kommer att göra varmvatten även om detta stopp är aktiverat.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Inställning Rumbörvärme

Instruktion om hur du kan göra en tillfällig höjning eller sänkning av rumstemperaturen. Observera att för en varaktig höjning bör istället värmekurvan justeras och då är det bättre att kontakta installatören för support.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Integralvärde 

När du kontaktar en installatör eller en servicetekniker för rådgivning kan de vara intresserade av att veta hur stort värmebehov ditt hus har. Filmen visar hur du går tillväga för att avläsa det värdet i värmepumpens display.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Systemtemperatur

Denna film visar hur du avläser olika temperaturer i din anläggning. Tänk på att utegivaren ibland kan visa aktuella temperaturer med en viss fördröjning.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia värmepump funktion med förklaring

Här förklaras hur en värmepump fungerar och vad som sker i kylkretsen när den hämtar energi som överförs till ditt värmesystem.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia värme och varmvatten / Thermia heat and hot 

Filmen visar hur en växelventiljobbar när värmepumpen växlar mellan att värma huset och skapa varmvatten.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia bergvärme/Thermia ground source vertical

En beskrivning av hur det fungerar när bergvärmepumpen använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden för att skapa värme och varmvatten.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia jordvärme / Thermia ground source horizontal

Via en slinga i marken kan värmepumpen ta vara på den solenergi som finns lagrad i markytan. Energin hämtas upp ur marken på ett liknande sätt som vid bergvärme.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia luftvärme / Thermia air source

I denna film ser vi hur energi till värme och varmvatten utvinns direkt från uteluften, utan slinga i berg eller jord.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande