Kvalitetspolicy

Vi utvecklar och tillverkar värmepumpar för uppvärmning, varmvatten och kyla för alla typer av fastigheter, och erbjuder dem genom väl valda återförsäljare. Vår verksamhet ska uppfylla krav i lagar och förordningar, förstå kundernas behov, och ständigt förbättra och effektivisera våra produkter och processer

Vår verksamhets ambition är att kvalitetssäkra i alla led genom att:

 • Vi är certifierade enligt ISO9001:2015
 • Vi har en god arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.
 • Vi utvecklar våra produkter i tvärfunktionella team med tidig kundinvolvering 
 • Vi kvalitetssäkrar komponenter och system i samarbete med leverantörer och i kundlika förhållanden
 • Vi arbetar med FMEA och andra riskanalyser för att identifiera och lösa ut risker tidigt
 • Vi samarbetar med leverantörer som levererar korrekta komponenter i rätt tid
 • Vi tillverkar våra produkter med strävan efter noll fel, genom tydliga instruktioner, minimering av möjlighet att göra fel samt slutprovning av alla tillverkade enheter
 • Vi samarbetar med certifierade installatörer och återförsäljare som är utbildade på våra produkters hårdvara och mjukvara
 • Vi går igenom varje enskild kundreklamation från våra återförsäljare och startar tvärfunktionella utredningar för problemlösning baserat på frekvens och dignitet av
  inrapporterade problem