Instruktionsfilm Ventec

Här hittar du filmer som gäller frånluftsvärmepumpen Thermia Ventec.

Thermia Ventec - inställning av inomhustemperatur och fläkthastighet

 • På Ventec frånluftsvärmepump kan du ställa den önskade inomhustemperaturen med hjälp av komforthjulet på displayen.
 • Du ändrar temperaturen med hjälp av plus och minusknapparna och ett steg motsvarar ungefär en grads skillnad.
 • Ändra önskad inomhustemperatur med knapparna för att höja eller sänka temperaturen.
 • Här kan du också ändra fläktens hastighet genom att trycka på symbolen för fläkt.
 • Hastigheten på fläkten kan ställas mellan 1 och 4 och du kan även stänga av fläkten via denna symbol.
 • Du kan se den valda hastigheten på symbolen för fläkthastigheten.
 • Tänk på att en kraftig förändring under längre tid kan förorsaka dålig inomhusmiljö och eventuellt högre driftkostnader.
 • Rådgör alltid med installatör!

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Ventec - inställning av värmekurva

 • Framledningstemperaturen anpassas efter utetemperaturen.
 • Ju lägre utetemperatur, desto högre framledningstemperatur.
 • Kurva 1 är beräknad för hus med mycket små värmeförluster och kurva 10 är för hus med stora värmeförluster.
 • Normalt är det lämpligt att välja kurva 4 vid anläggningar med radiatorsystem och kurva 2 vid golvvärmesystem.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande