Instruktionsfilm Ventec

Här hittar du filmer som gäller frånluftsvärmepumpen Thermia Ventec.

Thermia Ventec - inställning av inomhustemperatur och fläkthastighet

 • På Ventec frånluftsvärmepump kan du ställa den önskade inomhustemperaturen med hjälp av komforthjulet på displayen.
 • Du ändrar temperaturen med hjälp av plus och minusknapparna och ett steg motsvarar ungefär en grads skillnad.
 • Ändra önskad inomhustemperatur med knapparna för att höja eller sänka temperaturen.
 • Här kan du också ändra fläktens hastighet genom att trycka på symbolen för fläkt.
 • Hastigheten på fläkten kan ställas mellan 1 och 4 och du kan även stänga av fläkten via denna symbol.
 • Du kan se den valda hastigheten på symbolen för fläkthastigheten.
 • Tänk på att en kraftig förändring under längre tid kan förorsaka dålig inomhusmiljö och eventuellt högre driftkostnader.
 • Rådgör alltid med installatör!

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Thermia Ventec - inställning av värmekurva

 • Framledningstemperaturen anpassas efter utetemperaturen.
 • Ju lägre utetemperatur, desto högre framledningstemperatur.
 • Kurva 1 är beräknad för hus med mycket små värmeförluster och kurva 10 är för hus med stora värmeförluster.
 • Normalt är det lämpligt att välja kurva 4 vid anläggningar med radiatorsystem och kurva 2 vid golvvärmesystem.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande