Optimumteknik – optimala driftförhållanden för en värmepump

Med Thermias Optimumteknik skapas optimala driftförhållanden för din värmepump. Värmepumpar med denna teknik får en högre årsvärmefaktor tack vare att kylkretsens effektivitet ökar.

Optimumtekniken innebär att en värmepump är utrustad med varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Genom att öka/minska cirkulationspumparnas hastighet ser din värmepump till att en idealisk temperaturskillnad hela tiden bibehålls i kylkretsen, både på den varma och kalla sidan. På så sätt ser Optimumtekniken till att kylkretsen i din värmepump alltid får jobba under optimala förhållanden, vilket ökar värmepumpens effektivitet.

Teknisk förklaring:
För att kylkretsen i en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt krävs optimala driftförutsättningar både på den varma sidan (= husets värmesystem) och den kalla sidan (= borrhållet, jordvärmeslingan eller luftmodulen). För att uppnå optimala driftförhållanden ska skillnaden mellan utgående och ingående temperatur ligga inom intervallet 7-10°C på den varma sidan, och vara 3°C på den kalla sidan.

Optimumtekniken resulterar i att effektiviteten (årsvärmefaktorn) för din värmepump ökar och att energiförbrukning minskar.