Checklista

Här är en checklista som du bör gå igenom innan du köper en värmepump.

Innan du bestämmer dig för att köpa en värmepump är det ett antal kontrollfrågor och överväganden som bör göras. Nedan följer en enkel guide i 14 steg som förhoppningsvis hjälper dig på rätt väg. Tillsammans med en duktig installatör hittar du alla svar du behöver så att du känner dig trygg med din investering.

1. Utvärdering av nuvarande värmesystem

Hur fungerar ditt nuvarande system när det gäller bekvämlighet, effektivitet och kostnader?
Hur gammalt är ditt nuvarande värmesystem? Det kan vara väldigt ineffektivt att använda ett äldre värmesystem även om det rent tekniskt kan hålla ett par år till.

2. Nuvarande energikostnad

Huvudanledningen för de flesta som byter till värmepump är att spara pengar.
Ta fram en kostnadsbild för åtminstone det senaste året. Men gör gärna en ännu längre tillbakablick, så att till exempel inte en ovanligt mild eller kall vinter ger en missvisande bild.

3. Huset

Med mer information om ditt hus kan installatören dimensionera en mer optimerad lösning.
En- eller tvåvåningshus? Källare eller vind? Kvadratmeteryta? 
Speciella förutsättningar, t ex rum med extrem takhöjd? Utbyggnadsplaner? Pool som ska värmas?

4. Tomten och marken

För jordvärme behöver tomten vara tillräckligt stor för att den långa slangen ska kunna placeras i jorden på rätt sätt.
För bergvärme kan berggrundens karaktär och jorddjupet (avstånd till berget) påverka priset för borrningen.
För en luftvärmepump behöver du en lämplig plats utanför huset för placering av utomhusdelen.

5. Värme- och varmvattenbehov

Vilket energibehov har huset? Hur många bor i huset? Finns det till exempel tonårsbarn som förbrukar mycket varmvatten eller äldre människor som vill ha en extra hög inomhustemperatur? Det gäller att anpassa storleken på din värmepump efter husets behov.

6. Dimensionering

Dimensioneringen är mycket viktig eftersom din värmepump ska:

a) Värma ditt hus på ett lönsamt sätt under hela året.
b) Hantera även de allra kallaste dagarna.

En större värmepump ger en högre investeringskostnad, men en lägre driftskostnad. Med en för liten värmepump blir det tvärtom. En korrekt dimensionering har en optimal balans mellan investering och driftskostnad.

7. Förväntade besparingar

En effektiv värmepump kan sänka dina värmekostnader med mer än tre fjärdedelar. Men det är många faktorer som påverkar effekten, t ex husets beskaffenhet, systemets dimensionering och prestanda samt förstås utetemperaturen.
Hur lång tid det tar innan du har tjänat in investeringskostnaden beror naturligtvis på hur stora besparingar du kommer att göra. Här hjälper vi dig gärna att göra en kalkyl.

8. Buller

En bra värmepump ska inte väsnas så att den stör omgivningen. De flesta människor störs normalt inte av värmepumpsljudet. 
Har du möjlighet att provlyssna en installerad anläggning så gör gärna det.

9. Distansstyrning

Vissa värmepumpar går att distansstyra genom ett online-tillbehör. Via internet kan du då exempelvis höja värmen i det egna huset innan du kommer hem efter att ha varit bortrest.

10. Komfortkyla

Varma somrar kan det vara skönt att skapa svalka inomhus. Med ett extra tillbehör kan din värmepump skapa svalka till en kostnad som motsvarar förbrukningen hos ett par glödlampor. Denna teknik kallas för passiv kyla.
Om passiv kyla inte räcker till kan man låta värmepumpens kompressor hjälpa till. Även här behövs ett extra tillbehör och metoden kallas aktiv kyla.

11. Jämföra offerter

Var gärna lite vaksam så att du inte jämför äpplen med päron. Om en värmepump är avsevärt billigare bör du kontrollera att den klarar hela behovet. När dyr tillsatsvärme måste aktiveras kan ett frestande inköpspris snabbt ätas upp av en högre driftskostnad.

Det kan också skilja i vad som ingår vad gäller exempelvis demontering, bortforsling av gamla pannor, grävning från borrhål till husgrund samt återställning av gräsmatta.

12. Finansiering

Den förmånligaste finansieringen ordnar du sannolikt via din bank. De brukar uppskatta investeringen, eftersom syftet med den är att du ska sänka dina driftkostnader. Dessutom höjer en värmepumpsinstallation värdet på ditt hus.

13. Tillstånd

Det råder anmälningsplikt för så kallad energibrunn. Kontakta miljöskyddsförvaltningen i din kommun innan borrning, grävning eller sjöslangssänkning påbörjas. I vissa områden behövs också tillstånd av kommunen. Här får du lotshjälp av din återförsäljare.

14. Trygghet

En kunnig och ansvarstagande återförsäljare är viktig för slutresultatet. Försäkra dig om att återförsäljaren är auktoriserad och specialutbildad inom värmepumpar.
Försäkring är ett självklart skydd för dig som konsument och här kan villkoren variera. Det är viktigt att försäkringen täcker hela produkten, inte enbart kompressorn.