Miljöpolicy

Thermias verksamhet ska uppfylla krav i lagar och förordningar, förstå kundernas behov, ta hänsyn till den yttre miljön och ständigt verka för att förbättra vår miljöprestanda.

Vår verksamhets ambition är att eftersträva optimal hållbarhet i alla stadier i livscykel-perspektivet genom att:

  • Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015
  • Våra leverantörer ska leverera korrekta komponenter med lämplig transport
  • Vi utvecklar och förbättrar våra produkter kontinuerligt för ökad energibesparing, minskad miljöbelastning och anpassning till nya gällande rön om klimatpåverkan.
  • Vår produktionsanläggning ska vara så resurssnål och miljöanpassad, som möjligt.
  • Vi levererar våra produkter i robusta emballage med koordinerade transporter
  • Våra slutkunder/användare erhåller en produkt med lång livslängd som bidrar till en minskad elförbrukning för uppvärmningen av fastighet och varmvatten.
  • När produkten är uttjänt, ska den kunna materialåtervinnas till minst 85%