Miljöpolicy

Thermias verksamhet ska uppfylla krav i lagar och förordningar, förstå kundernas behov, ta hänsyn till den yttre miljön och ständigt verka för att förbättra vår miljöprestanda.

Vår verksamhets ambition är att eftersträva optimal hållbarhet i alla stadier i livscykel-perspektivet genom att:

  • Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015
  • Våra leverantörer ska leverera korrekta komponenter med lämplig transport
  • Vi utvecklar och förbättrar våra produkter kontinuerligt för ökad energibesparing, minskad miljöbelastning och anpassning till nya gällande rön om klimatpåverkan.
  • Vår produktionsanläggning ska vara så resurssnål och miljöanpassad, som möjligt.
  • Vi levererar våra produkter i robusta emballage med koordinerade transporter
  • Våra slutkunder/användare erhåller en produkt med lång livslängd som bidrar till en minskad elförbrukning för uppvärmningen av fastighet och varmvatten.
  • När produkten är uttjänt, ska den kunna materialåtervinnas till minst 85%

Thermia fortsätter att värma - för en mer hållbar framtid

Vårt ansvar är att ständigt förbättra oss utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och vi arbetar ständigt för att även vår försörjningskedja arbetar mot samma mål. Läs gärna vår hållbarhetsrapport som visar på vilka sätt vi jobbar mot våra mål inom hållbarhetsområdet.

Läs Thermias Hållbarhetsrapport 2023

REACH Declaration of conformity

REACH är EUs förordning gällande ”Registration, Evaluation, Authorization och Restriction of Chemicals”. Varje tillverkande företag ska enligt den göra en REACH-deklaration och ange vilka av de ämnen som EU listat i direktivet, som finns i de produkter företaget producerar. Här kan ni läsa Thermias REACH-deklaration.