Solenergi ur marken och luften

Likt ett batteri kan vår planet lagra energi – fast i det här fallet är det solenergi som lagras när solen värmer upp berggrunden, ytjorden, luften och vattnet.

Det är denna lagrade solenergi som din värmepump tar tillvara för att värma ditt hem – när som helst under året och under dygnets alla timmar.

En värmepump benämns olika beroende på vilken energikälla som den använder; en bergvärmepump hämtar energin från berggrunden, en jordvärmepump från ytjorden, en sjövärmepump från vattnet och en luftvärmepump från luften.

Vilken typ av energikälla du bör välja beror på ett flertal faktorer; såsom husets energibehov, husets värmesystem, hur din tomt ser ut och var i landet du bor.

Bergvärme

En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Ett eller flera hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup. Värmen hämtas upp ur borrhålet via en köldbärarvätska som pumpas runt i en kollektorslang som sänkts ner i hålet.

OBS! En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig - och den räcker åt alla.

Fördelar med bergvärme:

 • Det behövs ingen stor tomt
 • Hålet i berget har en jämn temperatur hela året
 • Liten inverkan på tomten
 • Ger möjlighet till kyla
Läs mer om bergvärme

Jordvärme

En jordvärmepump, som även kallas ytjordvärmepump, tar tillvara den solenergi som finns lagrad i markytan via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja jordvärme.

Kollektorslangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Jordvärme hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärme. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, storleken på din värmepump och tomtens markförhållanden.

Fördelar med jordvärme:

 • Ingen borrning behövs
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme
 • Ger möjlighet till kyla

Enda skillnaden mellan en jordvärmepump och en bergvärmepump är att energin hämtas från ytjorden istället för berggrunden.

Läs mer om jordvärme

Sjövärme

Med sjövärme hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet. Energin hämtas via en kollektorslang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för bergvärme och jordvärme.

Fördelar med sjövärme:

 • Ingen borrning krävs
 • Liten påverkan på tomten
 • Ger möjlighet till kyla
Läs mer om sjövärme

Luftvärme

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt från utomhusluften. En bra luftvärmepump klarar av att hämta energi även när det är -20 ˚C utomhus, dock ska man vara medveten om att verkningsgraden sjunker vid lägre utomhustemperaturer.

För att få ett komplett system, som täcker husets hela värmebehov och även ger varmvatten, krävs att din luftvärmepump är en så kallad luft/vatten-värmepump eller frånluftsvärmepump. Detta till skillnad mot en luft/luft-värmepump som endast bör ses som ett komplement till annan uppvärmning och som inte heller kan producera varmvatten.

Fördelar med luftvärmepump:

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra
 • Lägre investeringskostnad
 • Ingen påverkan på tomten
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Läs mer om luftvärme

Kostnadsfri rådgivning

Funderar du på att köpa värmepump? Vi hjälper dig gärna med kostnadsfri rådgivning.

Jag vill ha rådgivning

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4