Poolvärme med värmepump

En värmepump från Thermia kan med en enkel komplettering även användas för poolvärme. På så sätt kan du sänka poolens uppvärmningskostnader rejält.

Poolvärme för inomhuspool

Om poolen är placerad inomhus dimensioneras din värmepump för att värma poolen året runt. Din värmepump samordnar uppvärmningen av poolen med husets aktuella värmebehov och ser till att den totala kostnaden blir den lägsta möjliga.

Poolvärme för utomhuspool

De flesta utomhuspooler används endast under sommarhalvåret och eftersom husets uppvärmningsbehov är lågt under denna period finns det gott om kapacitet till poolvärme. Genom att utnyttja denna kapacitet kan poolen värmas till en betydligt lägre kostnad än med traditionell uppvärmning.

Eftersom varje lösning är unik kan det vara bra att kontakta en återförsäljare för att diskutera behoven och möjligheterna för just din pool och värmepump.

Din Thermiaåterförsäljare installerar snabbt och enkelt poolfunktionen på din värmepump och ser till att allt anpassas efter dina behov. Sedan är det bara att ställa in önskad temperatur.

Din Thermiaåterförsäljare installerar snabbt och enkelt poolfunktionen på din värmepump och ser till att allt anpassas efter dina behov. Sedan är det bara att ställa in önskad temperatur.