HGW – patenterad teknik för produktion av varmvatten

Med HGW-tekniken (Hot Gas Water heater) har Thermia utvecklat en unik metod för extra effektiv produktion av varmvatten med värmepump. Med denna teknik får du ut betydligt mer varmvatten från din värmepump samtidigt som din uppvärmningskostnad minskar rejält.

Thermias patenterade HGW-teknik innebär att varmvatten produceras extra effektivt i din värmepump under den del av året då huset värms upp (= i samband med att kompressorn är i drift). Genom att utnyttja den befintliga husuppvärmningen för att samtidigt producera varmvatten, kan man säga att du får varmvatten ”på köpet” när ditt hus värms av värmepumpen

Eftersom HGW-tekniken ger en högre temperatur i varmvattenberedaren, kan du få ut betydligt mer varmvatten från din värmepump. Samtidigt ser den till att uppvärmningen blir betydligt effektivare. HGW-tekniken ökar årsvärmefaktorn hos värmepumpar med cirka 10 procent. Med denna teknik kan COP-värdet för varmvattenproduktion vara så högt som 5, vilket innebär att produktionen av varmvatten är fem gånger så hög som tillförseln av energi.

Fördelar med HGW:

  • Stor mängd varmvatten
  • Sänker varmvattenkostnaden
  • Höjer årsvärmefaktorn.


 

Så här fungerar HGW-tekniken:

  1. En liten del av det uppvärmda vatten, som är på väg ut i husets värmesystem, tas tillvara och passerar den extra hetgasväxlaren.
  2. Där värms det upp ytterligare till mellan 50–90°C innan det går vidare in i TWS-slingan för varmvattenberedaren.
  3. Resultatet blir att du utan extra kostnad får tillgång till extra mycket varmvatten under de tider på året då huset värms av din värmepump.

(Notera att HGW-tekniken endast är aktiv då kompressorn är i drift, alltså när värmepumpen värmer upp huset.)

En värmepump med HGW-teknik är extra värdefull i hushåll med stort varmvattenbehov. Där är det viktigt att man, förutom en låg uppvärmningskostnad, också kan känna trygghet i att det finns tillräckligt med varmvatten för alla.