Lyckat Mega-projekt hos Lundbergs

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges största privata fastighetsägare. I ett projekt med utmaningar som en föråldrad fjärrvärmelösning, 222 lägenheter, många byggnader och små installationsutrymmen blev svaret 22 stycken Mega S.

”Bara i januari hade energiförbrukningen minskat med 40 procent, och då var inte alla värmepumpar i drift än.”

Erik Sparrfeldt
marknadsområdeschef, Lundbergs

 

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges största privata fastighetsägare. I samband med ett större renoveringsprojekt av 200 lägenheter i Södertälje, insåg man att den befintliga fjärrvärmelösningen hade nått sin tekniska livslängd. Till projektet valde Lundbergs Kylgruppen, som är en ledande aktör inom branschen.

Många byggnader och små installationsutrymmen var utmaningen i projektet. Lösningen blev 22 stycken Mega S som med sin kompakta storlek och varvtalstyrning är mycket flexibel och lättplacerad.

Slutresultatet blev lyckat i alla aspekter – från den tekniska lösningen till det ekonomiska utfallet.

”Mega ger effekt efter behov och vi räknar med en rejält minskad energiförbrukning. Bara i januari har den gått ner 40 procent

jämfört med januari 2018, och då var inte alla värmepumpar i drift än”, säger Erik Sparrfeldt, marknadsområdeschef på Lundbergs.

Totalentreprenad: Kylgruppen
Installerat: 22 st Thermia Mega S
Område: Fasaden 1 och 2 i Södertälje
Omfattning: 200 lägenheter i 22 huskroppar
Tidigare: Fjärrvärme
Tidpunkt: Start 2017, installation 2018