Inuti en värmepump: Kylkretsen

Hur fungerar det egentligen när värme utvinns inuti en värmepump? För att förstå detta måste vi ta en titt på kylkretsen, vilket är själva hjärtat i din värmepump.

Kylkretsen - hjärtat i din värmepump

Kylkretsen tar vara på energi som hämtas från energikällan - som kan vara ett borrhål, en ytjordslinga eller från uteluften - och använder denna energi för att värma upp din bostad och ditt varmvatten. Det finurliga med kylkretsen är att den kan hämta energi vid en låg temperatur, ofta kan den ligga under 0 grader, för att sedan lämna av den vid en betydligt högre temperatur - ända upp mot 65 grader, beroende på värmepump och värmesystem.

Det är kylkretsens kompressor som gör det möjligt för din värmepump att lämna energin vid en högre temperatur än den hämtas upp vid. Detta sker genom en process där trycket ökas och minskas i olika delar av kylkretsen (den exakta funktionen beskrivs nedan).

Detta är också förklaringen till varför en värmepump kräver en liten mängd elenergi för att kunna fungera. Elenergin behövs för att driva de olika komponenterna (kompressor, cirkulationspumpar och diverse elektronik) i detta smarta system, som gör det möjligt att ta tillvara gratis solenergi som finns lagrad i jordens berg, mark, sjöar och luft.

Här ska en video ska visas, men för att du ska kunna se videon måste du medge användning av marknadsföringscookies.

Ändra ditt medgivande

Kylkretsens funktion

  1. En brinevätska* cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten vid en låg temperatur. 
  2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i kylkretsen i din värmepump. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.
  3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.
  4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det nu heta köldmediet till husets värmesystem, och i samband med det sjunker temperaturen på köldmediet som blir till vätska igen.
  5. Köldmediet cirkulerar vidare inuti din värmepump. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka, vilket gör att temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. Processen börjar om när köldmediet åter möter brinevätskan från kollektorslingan.

* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel sprit eller glykol.
** I dag använder värmepumpar miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner.

Temperaturförändringen i punkt 3 och 5 bygger på principen att gas som trycks ihop (komprimeras) blir varm och gas som utvidgas (expanderar) blir kall. Tänk till exempel på en cykelpump som komprimerar luft varvid värme bildas.