Behovsstyrd avfrostning

För att en luftvärmepump ska arbeta optimalt även på vintern är det viktigt att utomhusdelen avfrostas. Thermias luftvärmepumpar har helt behovsstyrd avfrostning, vilket minimerar energiåtgången och ökar livslängden.

För att undvika isbildning på luftvärmepumpens utedel under årets kalla dagar behöver utedelen på en luftvärmepump avfrostas. Avfrostningen på Thermias luftvärmepumpar aktiveras bara när det behövs och bara precis så länge som det är nödvändigt, vilket minimerar energiåtgången för att hålla utomhusdelen fri från is.

Tekniken finns i alla Thermias luft/vatten-värmepumpar: läs mer om dessa på Thermia Atec och Thermia Atria Optimum.

I vårt kalla och omväxlande klimat kan behovsstyrd avfrostning av luftvärmepumpar öka besparingen rejält. Samtidigt bidrar det till en ökad livslängd på produkten eftersom man undviker onödigt slitage som kan uppstå om en luftvärmepump avfrostar gång på gång utan att det finns behov för det.