Imprint - Ansvar för webbplatsen

Thermia AB

Besöksadress: Snickaregatan 1, 671 34 Arvika, Sverige
Postadress: Box 950, 671 29 Arvika

Telefon: +46 570 813 00
E-postadress: info@thermia.se

Organisationsnummer
556269-6483

Verkställande direktör
Magnus Glavmo

Redaktion
Maria Strand
E-postadress: maria.strand@thermia.com


Rättsligt meddelande

Trots största omsorg och uppmärksamhet kan vi inte garantera att informationen på denna webbplats är helt felfri. Uppgifter om produkter, utrustning och funktioner är inte bindande. Enskilda funktioner och egenskaper kan ha ändrats eller till och med tagits bort i samband med en kontinuerlig utveckling.

Vid frågor om aktuella funktioner, design eller konstruktion är ni välkomna att kontakta våra specialister på Thermia. Bilder som används på webbplatsen är endast exempel på användning. Bilderna kan i vissa fall innehålla installationsdelar, tillbehör och specialutrustning som inte ingår i standardleveransen men som ändå visas för att illustrera ett sammanhang eller en funktion.


Ansvarsmeddelande

Vi ansvarar inte för eventuella skador av något slag som uppstår till följd av informationen på denna webbplats.

Trots noggrann innehållskontroll påtar vi oss inget ansvar för innehållet i externa länkar. Ägarna till de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden avseende detta.


Upphovsrätt

Hela innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Alla texter, bilder och ljudfiler omfattas av upphovsrättslagen och övriga lagar för skydd av immateriella rättigheter.

Webbplatsens innehåll får inte kopieras, ändras eller användas på andra webbplatser (eller i andra medier) i kommersiellt syfte eller för distribution. Undantag från detta kan endast göras om vidare användning av bilder, texter och annat innehåll på webbplatsen uttryckligen har beviljats av oss.