Garanti och försäkring

På den här sidan har vi samlat all information om Thermias garantier och försäkringar - det trygghetspaket som vi kallar för Thermia Trygg.

Thermia Trygg

När du köper en värmepump från Thermia ingår Thermia Trygg, ett trygghetspaket som gäller för hela produkten och som även ger ersättning vid åskskada. De första 6 åren ingår i köpet och du väljer sedan själv om du vill förlänga ditt trygghetspaket – ända upp till 18 alternativt 16 år, beroende på typ av värmepump.

6 års trygghet ingår i köpet

Från installationsdagen gäller den 3-åriga produktgarantin tillsammans med Thermias trygghetsförsäkring. Att försäkringen är aktiv redan från första dagen är en stor fördel, eftersom Thermias trygghetsförsäkring även ger ersättning vid åskskada!

Efter tre år – när produktgarantin löpt ut – så aktiveras trygghetsförsäkringen fullt ut och ger ersättning vid eventuella skador på värmepumpen. Självklart gäller både produktgarantin och trygghetsförsäkringen för alla delar i värmepumpen (inte bara utvalda komponenter).

Möjlighet att förlänga upp till 18 eller 16 år

Efter de 6 första åren, väljer du själv om du vill förlänga din trygghetsförsäkring ytterligare. Varje år, i god tid innan försäkringen löpt ut, får du erbjudande om ytterligare ett års förlängning. Du kan totalt förlänga trygghetsförsäkringen upp till 18 år för berg-/jord-/sjövärmepumpar samt frånsluftsvärmepumpar, och upp till 16 år för luft/vatten- och luft/luftvärmepumpar.

 

I Thermia Trygg ingår:

 • Hjälp med hela installationen via en certifierad återförsäljare
 • Installation - kvalitetssäkrad av Thermia
  - rätt dimensionering
  - korrekt inmontering och snyggt utförande
  - driftsättning och injustering för optimal besparing och funktion
  - överlämning och tydlig introduktion för dig som användare
 • Support - om något mot förmodan skulle krångla får du hjälp av Sveriges bästa återförsäljarnät
 • 3 års produktgaranti på värmepumpen - se nedan
 • 10 års garanti på värmepumpens varmvattenberedare - se nedan
 • Trygghetsförsäkring i upp till 18 alternativt 16 år, beroende på typ av värmepump - se nedan
 • Via våra utbildningar på Thermiaskolan ser vi till att alla våra återförsäljare upprätthåller den kunskapsnivå som krävs för att bli certifierad Thermia-installatör.

Tre års produktgaranti på hela produkten

Tre års produktgaranti gäller från installationsdatum. När garantitiden är slut tar trygghetsförsäkringen automatiskt vid, utan att du behöver göra något (vid åskskada träder trygghetsförsäkringen in redan från installationsdagen).

Tio års garanti på varmvattenberedaren

Gäller vid köp av Thermias villavärmepumpar, förutom frånluftsvärmepumpen Ventec som har tre års garanti på varmvattenberedaren. Garantitiden räknas från det datum då värmepumpen installerades. 

Trygghetsförsäkring upp till 18 år (alternativt 16 år - beroende på typ av värmepump)

När du som privatperson köper en värmepump från Thermia ingår en trygghetsförsäkring. Thermias trygghetsförsäkring täcker hela värmepumpen, och innehåller åskskydd som gäller redan från installationsdagen. De första sex åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga försäkringen - ett år i taget - upp till totalt 18 år för berg-/jord-/sjövärmepumpar samt frånluftsvärmepumpar, och upp till totalt 16 år för luft/vatten och luft/luft-värmepumpar. Erbjudande om förlängning skickas ut i god tid varje år innan din försäkring gått ut.

Thermias trygghetsförsäkring har inga krav på servicebesök eller liknande. Det innebär att du inte står utan försäkring även om du missat en service.

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag. Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

*Trygghetsförsäkringen träder i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.