Instruktionsfilmer för Thermia Diplomat Inverter

Här hittar du filmer som gäller bergvärmepumpen Thermia Diplomat Inverter.

Thermia Inverter - Avläsning drifttider

Här kan du se hur mycket tid som har gått åt till värmepumpens olika komponenter. Du kan bland annat se hur mycket tid värmepumpen har lagt på att göra varmvatten eller hur mycket tid värmepumpen har tagit hjälp av elpatronen.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Avläsning driftdata

Här kan du läsa av värmepumpens olika temperaturer. Du kan bland annat se vilken temperatur du har för varmvatten samt värmepumpens framledning.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Brytning av värmekurva

Inomhustemperaturen regleras genom att värmepumpens värmekurva justeras. Rätt inställd värmekurva minimerar skötseln och ger en energisnål drift. Den ser till så att inomhustemperaturen blir behaglig i all väderlek. 

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Inställning av akutdrift

Om problem skulle uppstå med din värmepump går det att tillfälligt använda sig av den interna eltillsatsen. Detta läge används som en akut lösning som medför högre driftkostnad, i väntan på hjälp från installatören.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Inställning av driftläge

Den här filmen visar hur du kan ställa in värmepumpens olika driftlägen. Bland annat visar den hur du ställer in så att värmepumpen producerar både värme och varmvatten.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Inställning av språk

I denna film visar man hur man ställer in värmepumpens språk.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Inställning av säsongsstopp

Här visas hur man justerar den funktion som stoppar all värmeproduktion när det är varmt ute. Värmepumpen kommer att göra varmvatten även om detta stopp är aktiverat.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Inställning av värmekurva

Inomhustemperaturen regleras genom att värmepumpens värmekurva justeras. Rätt inställd värmekurva minimerar skötseln och ger en energisnål drift. Den ser till så att inomhustemperaturen blir behaglig i all väderlek. 

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande

Thermia Inverter - Justera värmen med komforthjulet

Instruktion om hur du kan göra en tillfällig höjning eller sänkning av rumstemperaturen. Observera att för en varaktig höjning bör istället värmekurvan justeras.

Du behöver tillåta marknadsföringscookies för att videon skall kunna laddas in och visas. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Ändra ditt medgivande